CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,1-20)“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Có lẽ ai trong chúng ta cũng hơn một lần được nghe bài Tin Mừng Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người gieo giống. Thậm chí mới nghe câu đầu “Người gieo giống đi ra gieo giống”, chúng ta đã biết và hình dung diễn tiến câu chuyện cho đến câu kết “có hạt một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi.” Chúng ta biết luôn cả …

Tiếp tục đọc