Bạn thân mến!

Tháng Mân côi nhắc nhở chúng ta về biết bao ơn lành mà mỗi chúng ta nhận được trong cuộc sống này, do lòng từ mẫu của Mẹ Maria.

Lần chuỗi Mân côi là một cách cầu nguyện theo Kinh Thánh. Ta nhắc nhớ và suy gẫm những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ khi sống ở trần gian.

Chúng ta biết: Kinh Mân Côi là lời kinh đẹp nhất và là món quà làm cho Mẹ Thiên Chúa vui thích nhất. Trong đó, Kinh lạy Cha là lời kinh chính Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin với Thiên Chúa là Cha của Người. Kinh Kính Mừng được đúc kết từ lời của thiên sứ Gabriel kính chào Mẹ, với lời chúc tụng của bà thánh Isave, và lời cầu khẩn của Giáo Hội. Kinh Sáng Danh là lời chúc tụng, tán dương Ba Ngôi Thiên Chúa, vì tất cả công trình cứu chuộc mà trong đó Đức Mẹ được tham dự cách đặc biệt để cứu độ chúng ta.

Vậy,  xin mời Bạn hiệp ý cùng Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn, chúng ta hãy thể hiện lòng biết ơn và yêu mến Đức Mẹ, qua Chuỗi Mân Côi sống mỗi ngày trong suốt tháng Mười này, Bạn nhé!

Đối với ĐGH Phanxicô, Kinh mân Côi là lời cầu nguyện từ trái tim[1], và ngài khuyến khích chúng ta:

 Hãy để Kinh Mân Côi trở thành một khí cụ chuyển cầu ơn lành trong đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn sẽ thấy sức mạnh đặc biệt của lời kinh này.”[2]


[1]http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2018/05/31/kinh_mân_côi,_đối_với_đức_thánh_cha_phanxicô,
[2] https://giaophanlangson.org/news/phung-vu/cau-nguyen-cho-nguoi-khac-bang-kinh-man-coi-1490.html