THÁNH GIUSE
BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA
CHA NUÔI CHÚA GIÊSU

Lễ trọng hằng năm: 19.3

Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáoÔng đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng :

“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít,
đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.
Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.”
(Mt 1, 19-21.24a)


THÁNH GIUSE

Lắng nghe, vâng phục thánh ý Cha
Trung tín, gian nan chẳng nề hà
Một lòng mến yêu Mẹ Thiên Chúa
Hết dạ tôn sùng Thánh Tử Cha

Đơn sơ, trầm lắng, hồn thanh thoát
Khiêm hạ, âm thầm, trí bay cao
Vững tay chèo lái thuyền Chúa gửi
Kiên tâm gầy dựng Nhà Cha trao

Nguyện xin Thánh Cả thương gìn giữ
Chèo lái thuyền con phút hiểm nghèo
Giúp con bền chí trong ơn thánh
Cho tới ngày nao cập bến yêu.

Maria Đơn Thành


Bài hát: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Giuse là vị thánh thứ hai, chỉ sau Đức Mẹ Maria, được cả Giáo Hội tôn kính, yêu mến và biết ơn.