TUẦN CỬU NHẬT ĐỨC MẸ BAN ƠN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH COVID-19 | NGÀY THỨ NĂM

ĐỨC MẸ ĐỨNG TRÊN MỘT QUẢ CẦU, CHÂN ĐẠP LÊN MỘT CON RẮN.

TRẢI NGHIỆM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ AN ỦI CỦA ĐỨC MẸ BAN ƠN


🌹 TUẦN CỬU NHẬT ĐỨC MẸ BAN ƠN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH COVID-19 | ✨ NGÀY THỨ NĂM: ĐỨC MẸ ĐỨNG TRÊN MỘT QUẢ CẦU, CHÂN ĐẠP LÊN MỘT CON RẮN.

🌹 TUẦN CỬU NHẬT ĐỨC MẸ BAN ƠN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH COVID-19 | ✨ NGÀY THỨ NĂM: ĐỨC MẸ ĐỨNG TRÊN MỘT QUẢ CẦU, CHÂN ĐẠP LÊN MỘT CON RẮN.🌷 TRẢI NGHIỆM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ AN ỦI CỦA ĐỨC MẸ BAN ƠNĐức Mẹ đã hứa với chị Catherine Labouré sẽ ban nhiều ơn của Thiên Chúa xuống trên những ai chạy đến kêu xin Mẹ với lòng tin tưởng và yêu mến.Chỉ 2 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Labouré (năm 1830), nước Pháp có rất nhiều nạn dịch, cách riêng vào đầu tháng 3 năm 1832, nạn dịch tả đã giết chết khoảng 20.000 người. Đức Tổng Giám Mục Paris lúc đó ra lệnh đúc thật nhiều Ảnh, phổ biến ra cho dân chúng đeo Ảnh và đọc câu kinh: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ ”. Thật tuyệt vời! Khi Ảnh vừa được phân phối, có nhiều cuộc hoán cải lạ thường, nhiều ơn chữa lành bệnh, cách riêng nhiều người đã được cứu thoát khỏi cơn dịch tả thời đó.Từ tháng 8. 1833, Ảnh được phổ biến qua Tây Ban Nha. Người ta đeo Ảnh và đọc câu kinh Mẹ dạy, tạo ra nhiều chuyện lạ thường. Thế là người ta đặt tên cho ảnh là Ảnh Hay Làm Phép Lạ và tên đó tồn tại đến ngày nay . Gần 2 thế kỷ nay, Ảnh đã được phổ biến tới các nước khác trên thế giới, cách riêng đã tới Việt Nam từ cuối thế kỷ 19. Biết bao ơn trọng đại không kể xiết đã được ban cho những ai cầu xin Mẹ với lòng tin tưởng.Hiện nay, cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành và lan tràn đến hầu hết các nước trên thế giới. Như con thơ trong vòng tay Mẹ hiền, chúng ta hãy hết lòng tin tưởng đeo Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn, đọc lời kinh Mẹ dạy và phổ biến Ảnh này; cầu xin phúc lành của Thiên Chúa cho các bệnh nhân, bác sĩ, khoa học gia, các thiện nguyện, nhân viên y tế và toàn thể nhân dân trong cả nước và thế giới được vượt bão Corona cách nhanh chóng. 🍀👩🏼‍💻👨🏼‍💻➡️ WEBSITE: https://gdanhducmebanon.org/

Người đăng: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn vào Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Đức Mẹ đã hứa với chị Catherine Labouré sẽ ban nhiều ơn của Thiên Chúa xuống trên những ai chạy đến kêu xin Mẹ với lòng tin tưởng và yêu mến.
 
Chỉ 2 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Labouré (năm 1830), nước Pháp có rất nhiều nạn dịch, cách riêng vào đầu tháng 3 năm 1832, nạn dịch tả đã giết chết khoảng 20.000 người. Đức Tổng Giám Mục Paris lúc đó ra lệnh đúc thật nhiều Ảnh, phổ biến ra cho dân chúng đeo Ảnh và đọc câu kinh: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ ”. Thật tuyệt vời! Khi Ảnh vừa được phân phối, có nhiều cuộc hoán cải lạ thường, nhiều ơn chữa lành bệnh, cách riêng nhiều người đã được cứu thoát khỏi cơn dịch tả thời đó.
 
Từ tháng 8. 1833, Ảnh được phổ biến qua Tây Ban Nha. Người ta đeo Ảnh và đọc câu kinh Mẹ dạy, tạo ra nhiều chuyện lạ thường. Thế là người ta đặt tên cho ảnh là Ảnh Hay Làm Phép Lạ và tên đó tồn tại đến ngày nay . Gần 2 thế kỷ nay, Ảnh đã được phổ biến tới các nước khác trên thế giới, cách riêng đã tới Việt Nam từ cuối thế kỷ 19. Biết bao ơn trọng đại không kể xiết đã được ban cho những ai cầu xin Mẹ với lòng tin tưởng.
 
Hiện nay, cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành và lan tràn đến hầu hết các nước trên thế giới. Như con thơ trong vòng tay Mẹ hiền, chúng ta hãy hết lòng tin tưởng đeo Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn, đọc lời kinh Mẹ dạy và phổ biến Ảnh này; cầu xin phúc lành của Thiên Chúa cho các bệnh nhân, bác sĩ, khoa học gia, các thiện nguyện, nhân viên y tế và toàn thể nhân dân trong cả nước và thế giới được vượt bão Corona cách nhanh chóng.

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *