Từ 18-26.11.2019
Trong 9 ngày

Các bạn thân mến,
27.11 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần hai với thánh nữ Catherine Labouré và ban Mẫu Ảnh, như bằng chứng tình yêu của Mẹ, và như phương thế để chúng ta lãnh nhận ơn của Chúa qua Mẹ. Chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận Quà Tặng quí báu này. (Xem Thánh nữ Catherine Labouré).

  • Mỗi ngày đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.
  • Đọc lời nguyện theo ngày.
  • Xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Lời Nguyện Ngày Thứ Sáu (23-11-2019)

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ cầm quả địa cầu trong tay và tiến dâng lên Thiên Chúa. Xin cầu cho chúng con đang chạy đến kêu xin Mẹ.

 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ (3 lần).


-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-