Từ 18-26.11.2019
Trong 9 ngày

Các bạn thân mến,
27.11 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần hai với thánh nữ Catherine Labouré và ban Mẫu Ảnh, như bằng chứng tình yêu của Mẹ, và như phương thế để chúng ta lãnh nhận ơn của Chúa qua Mẹ. Chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận Quà Tặng quí báu này. (Xem Thánh nữ Catherine Labouré).

  • Mỗi ngày đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.
  • Đọc lời nguyện theo ngày.
  • Xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Lời Nguyện Ngày Thứ Tư (21-11-2019)

Lạy Mẹ Maria, Người Nữ Thánh Thể, xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và siêng năng chạy đến với Ngài để lãnh nhận những ơn cần thiết cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ (3 lần).