Dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất với Chị Catarina Laburê, tại 140 phố Bắc, Paris, nước Pháp vào đêm 18.7.1830

(Từ 10 – 18.7.2019)


Ngày thứ Nhất: Cuộc hiện ra lần thứ nhất

Thiên thần bản mệnh của chị đã đánh thức chị dậy và dẫn chị từ phòng ngủ tới nhà nguyện để gặp Đức Mẹ.

(Click để cùng cầu nguyện – 10/7/2019)

Ngày thứ Hai: Sự che chở của Đức Maria trong những lúc gặp gian nan, thử thách.

Đức Mẹ cho Catarina biết sứ mệnh của Chị và những vấn đề sẽ xảy đến cho nước Pháp cũng như cho toàn thế giới.
Mẹ dạy Chị hãy chạy đến với Chúa để được che chở, và Mẹ sẽ nâng đỡ chị.

(Click để cùng cầu nguyện – 11/7/2019)

Ngày thứ Ba: Thánh giá sẽ bị coi thường

Đức Mẹ tiên báo việc người ta sẽ xúc phạm đến Chúa và chà đạp thánh giá… Thế giới sẽ ngập tràn đau khổ. Nhưng, hãy cứ tin tưởng cậy trông và chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Click để cùng cầu nguyện – 12/7/2019)

Ngày thứ Bốn: Đức Maria đạp nát đầu con rắn

Thiên Chúa biết trước những mưu mô xảo quyệt của ma quỷ, và Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một người nữ được nói đến trong sách Khải Huyền – có khả năng chiến thắng ma quỷ. Đó chính là Mẹ Maria, Đấng đạp nát đầu con rắn.

(Click để cùng cầu nguyện – 13/7/2019)

Ngày thứ Năm: Đức Trinh Nữ của thế giới

Đức Trinh Nữ Rất Thánh cầm trong tay quả địa cầu, để dâng lên Thiên Chúa và khẩn cầu lòng thương xót của Người cho toàn thế giới và cách riêng cho mỗi người chúng ta.

(Click để cùng cầu nguyện – 14/7/2019)

Ngày thứ Sáu: Câu kinh trên tấm ảnh

Đôi tay Mẹ chứa đầy các ơn phúc của Chúa để sẵn sàng ban cho những ai đến cầu xin Mẹ với lời kinh:

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”

(Click để cùng cầu nguyện – 15/7/2019)

Ngày thứ Bảy : Mặc khải của mẫu ảnh

Mẹ ước muốn chúng tađón nhận, đeo Mẫu Ảnh và đọc câu kinh Mẹ đã dạy với lòng tín thác, để nhận được các ơn lành và sự che chở của Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ.

(Click để cùng cầu nguyện – 16/7/2019)

Ngày thứ Tám: Trái tim Đức Giê-su và Mẹ Maria.

Mặt sau của mẫu ảnh có chữ “M”, bên trên có gắn một thánh giá nhỏ. Phía dưới, có hai trái tim: trái tim Chúa Giêsu trái tim Đức Maria. Cả hai trái tim cùng đập một nhịp là nhịp yêu thương con người. Tất cả mặt sau được bao quanh bởi 12 ngôi sao.

(Click để cùng cầu nguyện – 17/7/2019)

Ngày thứ Chín: Giáo Hội, ánh sáng cho muôn dân.

Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian đã xây dựng Giáo hội trên nền tảng các Tông Đồ. Ngài tiếp tục kêu gọi chúng ta sống Phúc Âm trong lòng Giáo hội, trở nên con cái sự sáng, để người khác tìm về cùng Thiên Chúa là chân lý, là tình yêu và là sự sống. 

(Click để cùng cầu nguyện – 18/7/2019)


Khi Thánh nữ Catarina Laburê qua đời (1876), việc phân phối Mẫu Ảnh này trên thế giới đã vượt quá một tỉ. Vô số các cuộc hoán cải, các ơn chữa lành và những trường hợp che chở thật lạ thường, nhanh chóng đưa tới việc dân chúng gọi nó là “Ảnh Hay Làm Phép Lạ”.

Việc đeo và truyền bá Ảnh Hay Làm Phép Lạ có nghĩa là tự đặt mình dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Nó còn có nghĩa là tự đặt mình dưới dấu hiệu của Mẹ Vô Nhiễm và sẵn sàng chống trả những điều rắc rối và sự dửng dưng đang ảnh hưởng đến thế giới hiện đại.

Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã hứa với Thánh nữ Catherine: “Toàn thế giới sẽ tràn ngập đủ mọi loại điều tệ hại… Dường như mọi người sẽ bị hư mất, nhưng Mẹ sẽ ở với con”, chị vẫn lập đi lập lại lời tiên báo này cho đến cuối cuộc đời mình.

Những tia sáng phát xuất từ bàn tay Đức Mẹ tiêu biểu cho các ân huệ mà Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những ai khấn xin Mẹ với lòng tín thác.


Tham khảo: Anne PRÉVOST, Prier à la rue du Bac avec Catherine LABOURÉ