fbpx

TỪ ƯỚC MƠ ĐẾN HIỆN THỰC

…Thật là một Niềm Vui lớn lao cho “Gia Đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn”, vì chính sự hình thành trang web này và việc trang web được ra mắt các bạn ngày hôm nay đã là một ơn lạ của Đức Mẹ ban cho.

Thật vậy, đây là một “giấc mơ” đã được ấp ủ từ lâu, vì khát khao muốn chia sẻ kho tàng ân sủng của Chúa qua Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn – cho những ai đang cần đến sự che chở của Mẹ.

Tuy nhiên, ước mơ đó vẫn còn bỏ ngỏ vì nhiều giới hạn khó khắc phục (thiếu hiểu biết về truyền thông kỹ thuật số, lại ở nơi xa xôi hẻo lánh, …)

Sau một thời gian cầu nguyện và phó thác ước mơ ấy cho Mẹ, để nếu Mẹ muốn, chính Mẹ sẽ thực hiện giấc mơ đó. Và rồi, Mẹ đã khai thông con đường và lần lượt gửi đến những cộng tác viên phù hợp với công việc, lại giàu năng lực và nhiệt huyết, để ngày hôm nay giấc mơ ấy trở thành hiện thực.

Và từ nay, “Gia Đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn” là của chúng ta! Ước mong trang web này luôn là một “điểm hẹn” hữu ích cho chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *