fbpx

Bài suy niệm Thứ Tư Tuần 4 MC

03.4.2019     THỨ TƯ TUẦN 4 MC-C
“Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 5,17-30)
Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

“Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

“Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy tương quan mật thiết giữa Chúa Con và Chúa Cha: Cha yêu Con và trao mọi sự cho Con, Con yêu Cha nên tùy thuộc mọi sự nơi Cha, bắt chước Cha, làm theo ý Cha.

Qua Phúc Âm, ta cũng thấy một mối tương quan mật thiết khác: mối tương quan giữa Mẹ Maria với Chúa, cách riêng là Chúa Giêsu. Ngay từ khi được truyền tin, Mẹ đã xác nhận rõ ràng mối tương quan ấy: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng…” (Lc 1,38). Mẹ xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ, và Mẹ với tình yêu tự nguyện cũng tùy thuộc mọi sự nơi Ngài.

Như Chúa Giêsu, Mẹ cũng không bao giờ tìm cách làm theo ý riêng, nhưng tìm hiểu để biết cách làm theo ý Chúa: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” (Lc 1,34), nên có lần chính Chúa Giêsu đã tuyên dương Mẹ:  “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8, 21). Mẹ cũng dạy ta chờ đợi, lắng nghe để thực thi ý Chúa: “Ngài bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Vì yêu mến Chúa, nên Mẹ tuân giữ mọi lề luật Chúa dạy. Cho dù Mẹ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, Mẹ vẫn lắng nghe và tìm hiểu ý Chúa muốn Mẹ làm gì: Mẹ âm thầm đi theo bước chân của Chúa Giêsu, Con Mẹ, qua những tháng ngày truyền giáo, theo Chúa trên bước đường khổ nạn và cho tới chân thập giá, Mẹ vẫn âm thầm xin vâng trong tin yêu và phó thác. Trong mọi biến cố, Mẹ luôn có một Niềm Vui và Bình An sâu thẳm trong tâm hồn, vì Mẹ đã làm theo ý Chúa.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Nhờ Bí tích Rửa Tội, tôi đã được trở nên con cái Chúa, tôi cần ý thức đầy đủ về mối tương quan tình yêu giữa tôi với Chúa, như Chúa Giêsu, như Mẹ Maria. Tôi xác tín mọi điều Chúa dạy, mọi giới luật Chúa ban đều vì yêu thương tôi và Người muốn tôi thi hành để tôi được nên trọn lành như Người.

Để có được niềm vui và bình an như Mẹ, tôi tập lắng nghe và tìm kiếm thánh ý Chúa trong đời tôi: Chúa muốn tôi làm gì hôm nay, lúc này? Điều Chúa muốn có đi ngược lại với ý tôi không? Tình yêu trong tôi có đủ lớn như Mẹ, để tôi dám từ bỏ ý riêng cách mau mắn và vui sướng làm theo điều Chúa mời gọi tôi không?

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dắt con đi vào tương quan tình yêu với Chúa Giêsu như Mẹ. Xin cho con cảm nghiệm được Niềm Vui và Bình an nội tâm khi dám từ bỏ ý riêng con, và mau mắn làm theo ý Chúa; để mỗi ngày, con thật sự trở nên giống Mẹ hơn, nên giống Chúa hơn nữa. Amen.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *