fbpx

YÊU MẾN NHƯ ĐỨC MẸ

NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIA
NHÂN ĐỨC THỨ HAI: YÊU MẾN NHƯ ĐỨC MẸhttps://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/639547983137806/

 – Đức Kitô đã ban cho chúng ta một điều răn mới: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Đức Mẹ đã thực thi trọn vẹn giới răn kép này. Theo thánh Bênađô, tình yêu của Chúa Giêsu đi vào tâm hồn Mẹ như một lưỡi gươm xuyên thâu phần này tới phần kia, để không có một nếp gấp hay một mép gấp sâu nào mà không có vết thương tình yêu. Trái tim của Mẹ trở thành lửa và ngọn lửa, lửa yêu mến nung đốt Mẹ bên trong, ngọn lửa chiếu sáng ra bên ngoài qua những thực hành bác ái. Khi Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu trong tay, người ta có thể nói rằng “đó là lửa đang mang lửa”.

 – Lạy Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho con, như xưa tại Cana: họ hết tình yêu rồi, và ban cho con ơn biết làm tất cả mọi sự vì tình yêu, cả trong những việc tầm thường nhất, vì chính tình yêu làm cho mọi sự có giá trị.

 – Và xin hãy nhớ đến…(ý nguyện riêng)

 – Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *