fbpx

TIN TƯỞNG NHƯ ĐỨC MẸ

 NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIA
NHÂN ĐỨC THỨ BA: TIN TƯỞNG NHƯ ĐỨC MẸhttps://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/2092173140895386/

Mẹ Maria được bà Elisabeth ca tụng là có phúc do đức tin của Mẹ. Thánh Albertô Cả đã nói trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, các môn đệ chìm vào sự nghi ngờ; riêng mình Mẹ đứng vững trong đức tin.

Đức tin là một ân huệ và là một nhân đức. Nó là ân huệ vì đến từ Thiên Chúa, như là ánh sáng Ngài chiếu tỏa vào linh hồn. Nó là nhân đức khi linh hồn sống đức tin. Một người Kitô hữu đích thực sống đúng theo đức tin của mình. Đức Mẹ đã sống như thế.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin ban cho con ơn kiên vững trong đức tin; hãy đẩy xa khỏi tâm trí con bóng tối của sự lầm lạc.

Và xin hãy nhớ đến…(ý nguyện riêng)

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *