fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 16,1-13)

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ,
thì cũng trung tín trong việc lớn.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Thất nghiệp” là một từ ngữ đáng sợ đối với rất nhiều người trong xã hội hôm nay. Vì thế, không ít người đã tận dụng tất cả thời gian và khả năng của mình để làm việc khi còn có thể làm được, phòng khi thất nghiệp vẫn có thể duy trì cuộc sống.

Người quản gia được nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh ta đã bị tố cáo là gian lận, và Chúa Giêsu còn gọi anh ta là “tên quản gia bất lương” nữa đấy! Chắc hẳn anh ta đã quá lo xa cho tương lai mờ mịt, hay đồng tiền đã bịt mắt lương tâm, để anh không chấp nhận hiện tại, không hài lòng với sự trả công của chủ mình. Thế rồi, anh đã bất trung, đã gian lận, thâm thụt “công quỹ” và cái kết mất việc là đương nhiên.

Thế nhưng, vẫn còn một chút thời gian cho anh thu xếp công việc trước khi bàn giao lại cho người khác. Thế là anh tận dụng tất cả khả năng và quyền hạn của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, để “bớt nợ”, để “làm phúc”, may ra khi bị mất việc, anh sẽ được người ta trả ơn. Hành động của anh ta vẫn không qua được mắt ông chủ. Tuy nhiên, chúng ta thấy ông chủ có vẻ rất nhân từ khi biết anh ta làm thế mà vẫn không ngăn chặn, lại còn “khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo” (c.8) khi hắn biết tận dụng những gì còn có thể được, để lo cho “mạng sống” sau này của mình.

Mỗi người chúng ta hiện đang sống, nhưng sự sống đời này rồi cũng sẽ kết thúc vào bất kỳ lúc nào, có thể là ngày mai, cũng có thể ngay hôm nay, hoặc vài chục năm nữa không ai biết được. Chúng ta cũng đang là những người quản lý các nén bạc của Thiên Chúa trao phó, và sớm muộn gì, ta cũng phải phúc trình về việc quản lý của mình với Ngài. Nên chăng, ta cũng cần bắt chước “hành động khôn khéo” của gã quản gia này, để “làm phúc”, để “tha nợ” cho anh chị em chúng ta, đồng thời chấn chỉnh ngay cách ăn nết ở, cách quản lý của mình với các ân huệ được Chúa trao phó cho ta, bằng một đời sống trung tín hơn mỗi ngày, vì “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (c.10).

Nhưng trung tín thế nào? Chúng ta có thể nhìn lên Mẹ Maria – người Nữ tỳ trung tín của Thiên Chúa – một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc quản lý các ân huệ Chúa ban và làm cho Thiên Chúa rất mực hài lòng.

Mẹ là Đấng “Đầy Ơn Phúc”. Mẹ đã sống trọn vẹn các ơn phúc mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Có thể nói: Mẹ đã tận dụng những ân huệ Chúa ban cho Mẹ để làm vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ trở nên Đền thờ xứng đáng cho Con Thiên Chúa cư ngụ. Với đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã trao chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ cho chúng ta. Với đặc ân Đồng Trinh Trọn Đời, Mẹ hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ kế hoạch cứu độ, và trở nên mẫu gương tuyệt vời cho Giáo Hội cũng như cho mỗi người chúng ta trên con đường thực thi ý Chúa. Mẹ đã tận dụng tất cả thời gian trong cuộc đời dương thế để hướng về Chúa, nên một với Chúa và thực thi bác ái với tha nhân. Sau cùng, với đặc ân được về trời cả hồn lẫn xác, Mẹ tiếp tục cứu giúp tất cả nhân loại còn đang đau khổ, khốn khó về cả xác hồn ở mọi nơi, thuộc mọi thời đại.

Mẹ đã trung tín với Chúa đến cùng, và làm cho các ân sủng Chúa ban được trổ sinh hoa trái nơi cuộc sống của Mẹ, nên Chúa lại ân thưởng và trao phó cho Mẹ tất cả kho tàng ân phúc Thiên đàng. Mẹ đã tỏ điều ấy cho thánh nữ Catarina Laburê với đôi bàn tay chiếu đầy những tia sáng, tượng trưng cho những ân huệ mà Mẹ ban xuống cho nhân loại. Mẹ mong muốn chúng ta đến với Mẹ, để Mẹ ban cho ta hết mọi ơn mà chúng ta đang cần.[1]

Sống Tin Mừng với Mẹ:

  • Noi gương Mẹ, tôi dành thời giờ ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa, chu toàn bổn phận với gia đình, làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến những ai đang cần được giúp đỡ.
  • Đeo Ảnh Mẹ và năng đọc câu kinh Mẹ dạy: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ”, để được Mẹ phù giúp cách riêng.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ dấu yêu, xin ban cho con ơn sống trung tín trong tư tưởng, lời nói và mọi hành vi lớn nhỏ của con, với Chúa và với mọi người, để mai này con xứng đáng được Chúa trao phó của cải Nước Trời như Mẹ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Đức Mẹ và thánh nữ Catherine Labouré. Chương VI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *