fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,37-40)

 “Ai tin vào Người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Dân gian có câu: “Sinh ký, tử quy”, chết không phải là hết, nhưng là trở về nơi ta đã xuất phát. Với người Công giáo, người sống và người chết vẫn có một sự liên hệ mật thiết với nhau qua mầu nhiệm Các thánh thông công: Người sống cầu nguyện cho người đã khuất. Người đã khuất được giải thoát thì gia nhập hàng ngũ các thánh trên thiên đàng, và các thánh lại chuyển cầu cho những người còn đang sống trên dương thế.

Hôm nay và cả trong tháng 11 này, Giáo Hội mời gọi chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời, trong đó có tổ tiên ông bà, những người thân đã ra đi trước chúng ta. Việc cầu nguyện cho các ngài là bổn phận và là việc bác ái, thể hiện tinh thần hiệp thông và nhất là biểu lộ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng là Sự Sống Lại và là Sự Sống đời đời của tất cả chúng ta.

Chúng ta tin rằng: Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta, và Ngài muốn chúng ta được sống mãi với Ngài như chính Chúa Giêsu đã nói: ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (c.40)

Chúa Giêsu là Con duy nhất của Chúa Cha, Đấng được Cha sai đến để nói cho chúng ta biết về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Tin, là chúng ta đón nhận những điều Chúa Giêsu đã nói, và gắn bó với Ngài, là để cho mình được thôi thúc bởi Tình Yêu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, để sống và loan báo về Tình Yêu ấy bằng cả cuộc sống của mình.

Ai trong chúng ta cũng đều có những mơ ước, những khát vọng vươn lên, những mục tiêu cho cuộc sống. Nhưng chúng ta biết rằng: chúng ta không chỉ có cuộc sống ở đời này, mà còn có đời sau, đó mới là sự sống thật và vĩnh viễn. Cuộc sống đời này cho dù là mấy mươi năm đi nữa, cũng rất ngắn ngủi so với cuộc sống đời đời sau cái chết của thân xác. Bởi vì ngoài thân xác này, con người còn có một linh hồn bất tử. Vì thế, ngoài sự sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc ở đời tạm này, chúng ta phải đạt cho được sự sống đời đời.

“Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô”[1].

Mẹ Maria đã luôn nhận biết Chúa Cha là Đấng Toàn Năng, là Thiên Chúa của Mẹ, còn Mẹ là nữ tỳ để thực thi ý muốn của Người. Mẹ cũng nhận biết Chúa Giêsu, Người Con mà Mẹ cưu mang và sinh hạ cách nhiệm mầu, chính là Đấng được Cha sai đến, là Đấng thi hành ý Cha. Vì thế, cả cuộc đời Mẹ là chiêm ngắm và rập theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu để thi hành ý Cha. Mẹ nên một với Chúa Giêsu trong tất cả niềm vui, nỗi buồn, từ lúc thụ thai cho tới khi Chúa chịu khổ nạn và chết trên thập giá. Chính vì thế, Mẹ được cùng với Chúa Giêsu hưởng vinh quang Phục Sinh, được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Ngày hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với mỗi người chúng ta trong hành trình dương thế. Mẹ sẵn sàng ban ơn trợ giúp chúng ta bất cứ khi nào chúng ta kêu cầu Mẹ. Trong lần hiện ra tại Fatima, Mẹ cũng mời gọi chúng ta lần hạt Mân Côi để cùng với Mẹ, cứu giúp các linh hồn trong luyện ngục được mau về thiên đàng.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Nghe lời Mẹ, trong tháng 11 này, tôi tham dự thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, viếng nghĩa trang và hy sinh nhiều hơn, để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những thân nhân và ân nhân của tôi.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cộng tác tích cực vào công trình cứu chuộc với Chúa Giêsu. Chúng con khẩn cầu Mẹ chuyển cầu và cứu giúp các linh hồn mau thoát lửa luyện tội. Xin Mẹ mở hết kho tàng ân sủng từ trời mà ban phát cho chúng con, để chúng con thêm xác tín vào tình thương Chúa, và cùng với Mẹ, chúng con chiêm ngắm và sống theo gương Chúa Giêsu, nên một với Người ngay ở đời này, để cũng được nên một với Người trong cuộc sống hạnh phúc mai sau trên quê trời. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Ga 17,3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *