fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

23.5.2020 – THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 16,23b-28)
“Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Cầu nguyện là việc làm thiết yếu của người Kitô hữu. Chúa Giêsu đã làm gương cho các môn đệ cũng như cho tất cả chúng ta, khi Ngài thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Chúa Cha,[1] Ngài cầu nguyện trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong những lúc quan trọng của sứ mạng loan báo Tin Mừng và khi bước vào cuộc khổ nạn cứu độ. Ngài không những dạy các môn đệ cầu nguyện mà còn đưa các ông vào mối tương quan mật thiết với Chúa Cha trong tình con thảo, vì Thiên Chúa là Cha nhân hậu luôn lắng nghe lời con cái cầu xin.

Chúa Giêsu muốn các môn đệ Ngài và cả chúng ta sống gần gũi, tin tưởng và phó thác vào Chúa Cha, biết mạnh dạn xin với Cha những gì chúng ta cần, và đi vào tương quan với Chúa Cha nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài: “Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (c.23b). Ngài muốn chúng ta sống trong niềm vui của những người con với Cha của mình, tin và biết rõ là Cha yêu thương mình. Đó là niềm vui trọn vẹn của những người con tự do và tự tin trong tình yêu thương của Cha, như chính Chúa Giêsu đối với Chúa Cha vậy.

Chúa Giêsu luôn được Cha yêu thương và hằng nhận lời Ngài xin,[2] nên Ngài luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc của Cha. Nhờ kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta cũng được bước vào trong mối tương quan ấy với Chúa Cha, và được Chúa Cha yêu mến: “Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến” (c.27). Khi đó, chúng ta có quyền cầu xin với Chúa Cha bất cứ điều gì, nhân danh Chúa Giêsu.

Đức Giêsu chính là trung gian giữa Chúa Cha và con người. Nhân danh Đức Giêsu, những gì chúng ta cầu xin đều sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Chính Danh Chúa Giêsu làm nên sức mạnh và hiệu quả của lời cầu nguyện của chúng ta. Chính vì thế, Giáo hội luôn kết thúc các lời nguyện bằng câu: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

Một người con biết mình được cha thương yêu, sẽ luôn sống trong niềm vui và tin tưởng. Mẹ Maria đã có được niềm vui trọn vẹn này khi Mẹ đón nhận Chúa Giêsu và trở nên một với Ngài. Mẹ đã rất tự do khi thuận theo thánh ý Thiên Chúa, Mẹ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà Mẹ cưu mang. Mẹ đã mở lòng ra với Thiên Chúa và với mọi người. Mẹ luôn hiện diện với mọi người trong niềm vui. Nơi nào đang gặp âu lo sầu muộn mà có Mẹ hiện diện, nơi đó sẽ được Mẹ đong đầy niềm vui, như gia đình bà Isave, như đôi tân hôn tại Cana…[3]

Bài Magnificat chính là lời ca diễn tả trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc của Mẹ, niềm vui của những người phận nhỏ được Thiên Chúa yêu thương. Dù biết mình được Chúa yêu thương, nhưng Mẹ không xin Chúa ơn này ơn khác như chúng ta vẫn nài nỉ Chúa mỗi ngày. Lời cầu nguyện trong suốt cuộc đời của Mẹ chính là lời “xin vâng[4] theo ý Chúa. Thật tuyệt vời! Chính nhờ xin vâng, Mẹ đã đón nhận những đau khổ trong cuộc sống với niềm tin, sự can đảm và niềm lạc quan vui sống.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Chiêm ngắm Mẹ trong tháng Năm này, để cùng bước đi với Mẹ trong đức tin, tôi học  cách cầu nguyện để chọn Chúa, ý Chúa, và xin vâng như Mẹ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dẫn con đi vào trong tương quan tình yêu của Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu, để nhờ Ngài và với Ngài, con luôn được sống trong niềm vui trọn vẹn vì cảm nghiệm được lòng yêu thương của Thiên Chúa là Cha chúng con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/633439290852589)

[1] X. Lc 6,12
[2] Ga 11,42
[3] X. Lc 1,39-45; Ga 2,1-12
[4] X. Lc 1,38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *