fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

27.9.2020  – CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN – A
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 21,28-32)
“…sau đó, nó hối hận, nên lại đi.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính”, đó là câu nói rất chí lý của người xưa nói lên giới hạn của con người, đặc biệt của những bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Cùng một nền giáo dục, nhưng có đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời, có đứa lại ngỗ nghịch bất tuân. Cũng có người con sau một thời gian đua đòi phung phá, lại biết hối cải và trở nên hiền lành; có đứa siêng năng làm việc và cũng có đứa suốt ngày chỉ lấy “mồm miệng đỡ chân tay”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh về hai người con có lời nói và cách hành xử khác nhau, để nói với chúng ta về thái độ sống đức tin mà Thiên Chúa muốn có nơi mỗi người chúng ta.

Người cha nói riêng với từng đứa con: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ (c.28)

Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta một cách riêng biệt và cá vị, chứ không chung chung. Chính vì thế, sự đáp trả của mỗi người cũng đều mang tính cách hết sức riêng tư và trực tiếp đối với Thiên Chúa.

Câu trả lời của người con thứ nhất diễn tả thái độ bất tuân phục cha: Con không muốn!Đó là hình ảnh những người tội lỗi công khai bị xã hội Do thái loại trừ, mà Chúa Giêsu muốn ám chỉ là giới thu thuế và gái điếm. “Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” (c.29) Người con ấy biết mình đã sai nên hối hận và thay đổi thái độ, thay đổi lối sống và làm theo ý cha. Sám hối là bước đầu của sự nên thánh. Người biết sám hối không ngại bắt đầu lại bất cứ khi nào nhận ra mình đã sai, và ngay khi trở về, sẽ lập tức nhận được ơn tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa: “những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước…” là vậy.

Người con thứ hai thì khác hẳn: ngôn ngữ của anh ta rất lịch thiệp, diễn tả sự ngoan ngoãn và rất sẵn sàng: Thưa ngài, con đây!’ nhưng lại không làm theo ý cha. Như thế, Chúa Giêsu muốn nhắc lại điều Người đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.”[1]

Các thượng tế và kỳ mục là những người tự hào mình biết lề luật và tuân giữ cách nghiêm túc, nhưng những việc họ làm không phải là thánh ý Thiên Chúa mà là ý riêng của họ. Họ giải thích luật lệ cho hợp với những điều họ muốn. Chính vì thế, họ không tin vào Gioan Tẩy Giả là người Chúa sai đến. Bởi lẽ nếu tin Gioan thì cũng phải tin vào Chúa Giêsu mà Gioan làm chứng, và tin vào Chúa Giêsu tức là phải thay đổi lối sống, mất hết những chế độ và quyền lợi mà họ đang được hưởng. Đó là lý do họ nhất định không chịu tin, không hoán cải.

Soi mình vào dụ ngôn này, chắc chắn ta thấy đâu đó hình bóng của chính mình, đồng thời cũng thấy rõ con đường phải theo để được vào nước Trời.

Thái độ sống mà chúng ta cần có chính là thái độ của Đức Maria, Đấng đã luôn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.[2] Với sự sẵn sàng và nhã nhặn, Mẹ đã thân thưa với Chúa: Này con đây, con là nữ tỳ của Chúa!…[3] và Mẹ luôn chú tâm thực thi mọi việc như Luật Chúa truyền[4]. Mẹ đã tin vào lời sứ thần Chúa sai đến, và chính vì thế, Mẹ được bà Elizabeth chúc tụng: Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.[5]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Ưu tiên chọn điều Thiên Chúa muốn tôi làm là các việc đạo đức để tôn thờ Chúa và bác ái với nhau.
  • Hồi tâm xét mình mỗi ngày và mau mắn sửa lỗi.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con yêu mến lắng nghe và thực thi Lời Chúa như Mẹ. Khi con sai lỗi, xin cho con biết ăn năn sám hối và mau mắn trở về với Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/720973928765791)

[1] Mt 7,21
[2] Lc 11,28
[3] Lc 1,38
[4] Lc 2,39
[5] Lc 1,45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *