fbpx

BỤI TRO

BỤI TRO

Hôm qua lá thắm trên cành,
Hôm nay lá rụng, màu xanh úa vàng.
Bới xem trên đống tro tàn,
Ai tìm được vẻ huy hoàng năm xưa.
Bao nhiêu kỷ niệm nên thơ,
Giàu sang quyền thế bây giờ là Tro.
Bần hàn đói rách co ro,
Ra đi cũng để lại Tro, còn gì?
Xinh thay như đóa trà mi,
Hôm nao khô héo cũng thì tan bay.
Mối tình thắm thiết hôm nay,
Hay đâu có lúc đổi thay muôn màu…!

***

Tàn Tro ta rắc trên đầu,
Nhắc ta nhớ điểm khởi đầu thân ta:
Cùng từ bụi đất mà ra,
Trước nhan Thiên Chúa ai là sạch trong?

Hồn ơi, ta quyết dốc lòng,
Ăn năn sám hối, khiêm cung trở về.
Tín trung, công chính một bề,
Cảm thông, tha thứ, chẳng nề thi ân;
Tịnh trai, cải quá tự tân,
Nguyện cầu sớm tối, hiến dâng cuộc đời …
Bụi Tro ơi, cảm ơn ngươi!
Nhờ ngươi, ta thấy nghĩa đời đẹp hơn.

Maria ĐT .


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *