fbpx

THÁNG 6 – KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


“…Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.

Tức thì, máu cùng nước chảy ra.”[1]

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy[2]


THÁNH TÂM, NGUỒN SUỐI HỒNG ÂN

Ôi Giêsu dịu dàng nhân hậu
Trái tim Người nung nấu Lửa Yêu
Vòng gai rướm máu đã nhiều
Tội con xúc phạm bao điều…Chúa tha!
Mũi giáo đâm, chan hoà Máu – Nước
Thanh tẩy con cho được trắng ngần
Thánh Tâm, nguồn suối hồng ân
Cho con no thoả muôn phần khát mong


Bức tranh “Thiên Chúa Tình Thương”
do thánh nữ Louise de Marillac vẽ.

Ôi Giêsu, nép trong Tim Chúa
Hồn con được chan chứa ủi an
Kẻ lao nhọc được thanh nhàn
Người đang nặng gánh được tràn sức thiêng
Ôi Thánh Tâm tự khiêm tự hạ
Xin dạy con một dạ kính thờ
Thánh Tâm lân tuất vô bờ
Nơi con nương náu trong giờ lâm chung.

M. Đơn Thành


[1] Ga 19,34
[2] Những ngày lễ Công Giáo, tòa TGM thành phố HCM trang 85.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *