fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY

24.3.2022 – THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY

Lc 11, 14-23
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Giêrêmia là một cậu trai trẻ hiền lành, nhút nhát, được Thiên Chúa gọi đi làm ngôn sứ trong thời điểm đất nước có nguy cơ bị ngoại bang thôn tính và bị lưu đày. Quả là một sứ mạng đầy khó khăn đối với bản tính tự nhiên của ông, vì phải nói cho dân biết tội lỗi của họ và kêu gọi dân hoán cải, trở về với Chúa. Ông đưa ra 3 lý do để thoái thác: con còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa biết ăn nói. Tuy nhiên, ông vẫn để cho Lời Chúa tác động nơi mình và đi theo sự dẫn dắt của Chúa: “Đừng nói ngươi còn trẻ; Ta sai ngươi đi đâu thì người cứ đi; Ta truyền cho người nói gì thì ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.[1] Và ông đã đi vào kế hoạch của Chúa, cộng tác với Chúa để tuyên bố những lời trách cứ của Thiên Chúa với dân Israel, vì họ cứ lặp đi lặp lại truyền thống tội lỗi của cha ông, cứng đầu không nghe tiếng Đức Chúa, “không chấp nhận lời sửa dạy”,[2] luôn chống lại Thiên Chúa và không đi theo đường lối của Người.

Đến thời Chúa Giêsu, những người “cứng đầu cứng cổ” vẫn tiếp tục không muốn nghe Tin Mừng của Chúa, không nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Khi Chúa trừ quỷ, họ cố chấp đến nỗi gièm pha rằng Chúa “dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Chính sự xuyên tạc ấy cho thấy họ không “cùng đi” với Chúa, không “cùng thu góp” với Người và công khai chống lại Người. Như thế, chính họ tự ý bước vào “cái bẫy ngọt ngào” của ma quỉ là không nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa và tự chuốc lấy đau khổ và bất hạnh cho mình.

Chính sự ganh tỵ về tầm ảnh hưởng của Chúa, nên những người Pharisêu đã cố chấp và xuyên tạc rằng Chúa dùng quyền quỷ lớn để trừ quỷ nhỏ. Chúa Giêsu lý luận cho họ thấy rằng: ma quỷ không ngu dại gì mà chống đối lẫn nhau hay làm hại thuộc hạ của nó. Vì thế, việc trừ quỷ của Người chính là nhờ quyền năng Thiên Chúa được biểu hiện bằng “ngón tay” của Người. Điều đó còn chứng tỏ Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ: “nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” 

Sự hiện diện của nước Thiên Chúa được biểu lộ qua dấu chỉ sự hiệp nhất và hiệp thông với Chúa Giêsu, đó là “cùng đi” với Chúa, “cùng thu góp” và cùng chia sẻ một sứ mạng với Người, thi hành ý muốn của Thiên Chúa, làm vinh danh Thiên Chúa. Như Giêrêmia và các tông đồ, chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa, tin tưởng và lãnh nhận Mình Máu Chúa mỗi ngày để sống với Chúa, trong Chúa, và nhờ hiệp thông với Chúa, chúng ta cũng hiệp thông và hiệp hành với nhau, được hưởng bình an hạnh phúc ngay từ đời này và cả đời sau.

Đức Maria đã sống sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân cách tuyệt vời: càng hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, Mẹ lại càng liên kết mật thiết với con người. Với một lòng tin mạnh mẽ, Mẹ lắng nghe và đón nhân ân sủng Chúa ban, nhưng không giữ cho riêng mình. Mẹ mau mắn chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác để Người được hiện diện và lớn lên nơi mọi người, làm cho Triều đại của Người được hiện diện giữa thế giới. Việc Mẹ “vội vã lên đường” đem Chúa đến cho gia đình chị Êlizabeth là mẫu mực cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa và cùng đi với Chúa để đến với tha nhân.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi làm cho triều đại của Chúa hiện diện giữa thế giới bằng cách sống kết hợp với Chúa và liên đới với anh chị em xung quanh.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dẫn con vào sự hiệp thông sâu xa với Chúa, để con cũng được liên kết mật thiết với anh chị em, biết quan tâm nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm chứng cho Chúa bằng đời sống hiệp nhất, yêu thương, để triều đại Chúa mau hiển trị. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1062197567976757)

[1] X. Gr 1,6-8
[2] Bài đọc I: Gr 7,23-28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *