fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

06.4.2022 – THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

Ga 8,31-42
“Nếu anh em ở lại trong lời của tôi…anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em.” (Ga 8,31-32)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Có lần, một phóng viên đã hỏi Đức Gioan Phaolô II rằng ngài thích câu nào nhất trong sách Tin Mừng. Người ta cứ ngỡ ngài sẽ trả lời câu “Anh em hãy yêu thương nhau” hay một câu tương tự. Thế nhưng, Đức Thánh Cha đã trả lời bằng một câu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (c.32)

Trong tin Mừng Gioan, thường khi thánh sử dùng cách gọi “người Do Thái” để nói về những kẻ chống đối Chúa Giêsu. Hôm nay, cũng cách gọi đó, nhưng thánh Gioan muốn nói đến “những người Do Thái đã tin Người” nhưng chưa được kể là các môn đệ của Chúa vì họ chưa “ở lại trong lời” của Người. Để thi hành sứ mạng Chúa Cha đã trao phó, Chúa Giêsu đã mời gọi họ “ở lại trong lời” của Người để được biết sự thật và để được được giải thoát, được cứu độ. Thế nhưng, họ đã một mực từ chối. Tiếc thay!

Vì là Thiên Chúa thật và là người thật, chỉ mình Chúa Giêsu có thể mặc khải cho chúng ta trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta biết Thiên Chúa là Cha nhân hậu, đã yêu thương nhân loại đến nỗi ban Con Một chịu chết để thế gian được sống,[1] đồng thời ban Thánh Thần để hướng dẫn và thánh hóa nhân loại… Chính nơi cuộc Thương khó của Người, chúng ta nhận biết thân phận yếu đuối, tội lỗi và bất trung của mình như thánh Phêrô đã cảm nghiệm: “Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá”.[2] Nhưng cũng chính nhờ cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, chúng ta còn được biết rằng: chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng Máu Châu Báu của Con Một Người. Chúng ta thật quý giá trước mặt Chúa!

Biết được Sự Thật về Thiên Chúa và về chính mình như thế, chúng ta cần “ở lại trong Lời của Người” để mỗi ngày được thêm biết Chúa và biết mình hơn, để trở nên môn đệ của Chúa hơn. Chúng ta đừng dừng lại ở mức độ “đã tin Người” như những người Do thái hôm nay, vì đức tin cần được nuôi dưỡng bằng đức cậy và đức mến thì mới sinh được hoa trái cứu độ là các việc lành.

Càng tiến gần đến cao điểm của Tuần Thánh, chúng ta càng được mời gọi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, cảm nghiệm sự thật về tình yêu của Chúa dành cho mình và lắng đọng tâm hồn để nhận ra sự thật về con người mình, hầu có sự thay đổi phù hợp với tình yêu và ước vọng của Chúa trên cuộc đời mỗi chúng ta. Nhìn lại bản thân mình mỗi ngày, nhận biết những bất toàn của mình để thấy mình cần được cứu độ, cần ở lại trong Lời Chúa, ở trong tình thương của Chúa…Nhờ đó, chúng ta cũng cảm thông với những bất toàn của người khác để yêu thương, tha thứ và nâng đỡ nhau…

Có thể nói: “ở lại trong lời Thiên Chúa” chính là “sở thích” duy nhất của Đức Maria. Mẹ đã dành trọn cung lòng trinh trong và tâm hồn thanh khiết làm chỗ cho Ngôi lời ngự trị. Mẹ cưu mang Ngôi Lời trong lòng Mẹ, nhưng đồng thời chính Mẹ “ở lại” trong Người. Mẹ không ngừng ghi nhớ những sự kiện, những lời nói của Đức Giêsu trong lòng và suy gẫm để hiểu và thực thi ý Chúa.  Thánh Vinh Sơn Phaolô nói: “Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng… đến nỗi Mẹ chẳng để mất lời nào trong những lời chuyện vãn của Con Mẹ… Với tất cả ánh sáng tự nhiên và siêu nhiên của Mẹ, Mẹ vượt trổi trên hết mọi thụ tạo, nhưng vẫn gẫm suy cẩn thận những lời thánh thiêng của Con Mẹ…[3] 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Đức Maria, tôi chọn lấy một câu Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn cuộc sống của tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con mỗi ngày cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa và để cho Lời Chúa thấm nhuần từ trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chỉ như thế, con mới thực sự là môn đệ của Đức Giêsu, Con của Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1070222387174275)

[1] X. Ga 3,16
[2] 2Pr 2,24
[3] SV. IX,404-405

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *