fbpx

THÁNH NỮ LOUISE DE MARILLAC VÀ LÒNG TÔN SÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA


Chúng ta cùng nhau chiêm ngắm một vị Thánh và học nơi Ngài lòng yêu mến tôn sùng đối với  Đức trinh Nữ Maria. Ngài là một vị Thánh gương mẫu cho tất cả các Kitô hữu, cách riêng những ai làm công tác xã hội và cho Tu Hội Nữ Tử bác Ái Vinh Sơn. Đó là Thánh Nữ Louise de Marillac. Ngài đã cùng với Thánh Vinh Sơn Phaolô sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.

Là một con người chiêm niệm, Thánh nữ có một đời sống nội tâm sâu xa và thật phong phú, có lòng sùng kính Chúa Thánh Thần đến độ được gọi là Nhà Thần Bí của Chúa Thánh Thần và có lòng yêu mến tôn sùng Đức Maria cách đặc biệt. Vì thế, Thánh Nữ đã dành cho Đức Mẹ nhiều tâm tình sâu đậm trong những giờ cầu nguyện, suy ngắm hằng ngày với lòng yêu mến thiết tha.

   Thánh Nữ vui mừng khi thấy Đúc Maria được hiển vinh do sự lựa chọn của Thiên Chúa. Ngài đã ngây ngất về điều này: “Suốt đời tôi, trong thời gian và trong vĩnh cửu, tôi muốn yêu mến và tôn vinh Mẹ với hết khả năng tôi có thể tỏ lòng biết ơn Ba Ngôi Thiên Chúa, về việc Chúa tuyển chọn Đức Trinh Nữ  Maria để Mẹ được kết hợp mật thiết với thần tính của con Mẹ. Tôi muốn tôn vinh Ba Ngôi riêng từng ngôi một và chung cả Ba Ngôi trong sự hiệp nhất ThiênChúa[1]

Lạy Mẹ Maria,
Con dâng lời ngợi ca:
Mẹ là con yêu dấu
Của Thiên Chúa Ngôi Cha,
Cũng là thân mẫu
Của Thiên Chúa Ngôi Con
Và hiền thê xứng đáng của Chúa Thánh Thần.[2]

Chính vì thế, thánh nữ luôn chiêm ngắm các hành động và các lời nói của Đức Maria được thuật lại trong các sách Phúc Âm, để noi gương các nhân đức của Mẹ. Thánh nữ xác tín khi tôn kính Đức Mẹ là chúng ta làm vinh danh Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, vì thế ngài đã thân thưa với Đức Mẹ:


Con thuộc về Mẹ, lạy Đức Trinh Nữ, để thuộc về Chúa một cách hoàn hảo hơn.
Xin dạy con biết noi gương đời sống thánh thiện của Mẹ,
bằng cách thi hành những điều chúa đòi hỏi nơi con.
Con hết lòng kêu xin Mẹ giúp đỡ con.
[3]


[1] Bút tích của Thánh Nữ Louise de Maillac, tr. 819, A 31bis
[2] Nt. Tr. 694, A4
[3] Nt. 694

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *