fbpx

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 2023 (Ngày thứ sáu)

NGÀY THỨ SÁU
Mỗi lần các ngươi làm như thế
cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây,
là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Bài đọc
Ed 34,15-20 : Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh.

Mt 25,31-40: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Suy niệm
Tin Mừng Matthêu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể tách rời tình yêu Chúa với tình yêu tha nhân. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa khi cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, khi tiếp rước khách lạ, cho kẻ trần truồng mặc, khi thăm viếng kẻ đau yếu và ngồi tù. Khi chúng ta chăm sóc và phục vụ “một trong những người bé mọn nhất” này là chúng ta chăm sóc và phục vụ chính Đức Kitô.

Năm 2020 và 2021 đã nêu bật thử thách to lớn mà các thành viên trong gia đình của Thiên Chúa phải hứng chịu. Đại dịch toàn cầu COVID-19, kết hợp với sự mất cân đối về kinh tế, giáo dục và môi trường, đã tác động rất mạnh đến chúng ta mà phải mất hàng thập kỷ mới khắc phục được. Điều này cho thấy những đau khổ cá nhân và tập thể đã trải qua trên khắp thế giới và đã mang các Kitô hữu đến gần nhau trong tình yêu thương, sự đồng cảm và tình liên đới. Trong khi đó, tại Minnesota, vụ sát hại George Floyd bởi cảnh sát Derek Chauvin đã phơi bày sự dai dẳng của bất công chủng tộc. Tiếng rên của Floyd – “Tôi không thể thở được” – cũng là tiếng rên rỉ của nhiều con người bị đè bẹp bởi đại dịch và áp bức.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta tôn vinh sự thánh thiêng và phẩm giá của mỗi thành viên trong gia đình của Chúa. Quan tâm đến người khác, phục vụ họ và yêu thương họ không tiết lộ họ là ai, nhưng chúng ta là ai. Là Kitô hữu, chúng ta phải hiệp nhất trong trách nhiệm yêu thương và chăm sóc người khác, giống như chúng ta nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ Thiên Chúa. Khi làm như vậy, chúng ta sống đức tin chung của mình ngang qua các hành động phục vụ thế giới.

Hiệp nhất Kitô hữu
Ngôn sứ Edêkien mô tả Chúa là Thiên Chúa như một người chăn cừu, người tập hợp đàn chiên của mình, mang những người đi lạc trở về và chữa lành những người bị tổn thương. Chúa Cha muốn dân của Người được hiệp nhất và Người tiếp tục thực hiện sự hiệp nhất ấy, để quy tụ đàn chiên, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Nhờ cầu nguyện, chúng ta chuẩn bị đón nhận Thần Khí, Đấng phục hồi sự hiệp nhất của tất cả những người đã chịu phép rửa.

Thách đố
Ở mức độ nào “những người bé mọn” vô hình với anh chị em hay với Giáo hội của anh chị em? Làm thế nào chúng ta có thể làm việc cùng nhau để chăm sóc và phục vụ “những người bé mọn”?

Cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa tình yêu,

Chúng con cảm tạ Chúa vì sự săn sóc và tình yêu vô biên mà Chúa dành cho chúng con. Xin giúp chúng con cất hát những bài ca cứu chuộc.

Xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận tình yêu của Chúa và đến lượt chúng con cũng dâng lên lòng từ bi của Chúa, toàn thể gia đình nhân loại chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *