fbpx

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 2023 (Ngày thứ tám)

NGÀY THỨ TÁM
Công bình phục hồi sự hiệp thông

Bài đọc
Tv 82,1-4 Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng.

Lc 18,1-8 Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?

Suy niệm
Sách Thánh Vịnh là một sự kết hợp của những lời cầu nguyện, ngợi khen, than thở và những lời răn dạy mà Chúa nói với chúng ta. Trong Thánh vịnh 82, Thiên Chúa kêu gọi công lý, bảo vệ các quyền cơ bản của con người mà mỗi người chúng ta nên được ban cho: tự do, an toàn, nhân phẩm, sức khỏe, bình đẳng và tình yêu. Thánh vịnh cũng kêu gọi lật đổ các hệ thống tạo ra sự mất cân đối và áp bức, đồng thời sửa chữa tất cả những gì bất công, tham nhũng hoặc góp phần vào việc bóc lột con người. Đây là công lý mà với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi cổ võ. Là thành phần của cộng đoàn Kitô hữu, chúng ta kết hợp ý chí và hành động của mình với những ý chí và hành động của Chúa, Đấng hoạt động vì sự cứu rỗi của tạo thành. Tội lỗi luôn là gốc rễ của sự chia rẽ, bao gồm cả sự chia rẽ giữa các Kitô hữu, và sự cứu chuộc luôn phục hồi sự hiệp thông.

Chúa kêu gọi chúng ta thể hiện đức tin Kitô giáo của mình bằng cách hành động từ chân lý rằng mọi người đều quý giá, rằng con người quan trọng hơn mọi thứ và việc đánh giá bất kỳ cơ cấu thể chế nào của xã hội phải dựa trên các mối đe dọa hoặc nâng cao cuộc sống và phẩm giá của mỗi người. Mọi người đều có quyền và trách nhiệm tham gia vào xã hội, cùng nhau tìm kiếm công ích và hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là những người khiêm tốn và thiếu thốn nhất.

Trong Jesus and the Disinherited, Mục sư Howard Thurman, người từng là cố vấn thiêng liêng cho Mục sư Martin Luther King, tuyên bố: “Chúng ta phải công bố sự thật rằng toàn bộ sự sống là một và tất cả chúng ta đều liên đới với nhau. Vì vậy, trách nhiệm và bổn phận của chúng ta là làm việc cho một xã hội mà trong đó ai cũng có thể tìm được nơi nương tựa và an ủi. Anh chị em phải đặt đời mình trên bàn thánh của sự thay đổi xã hội để dù anh chị em ở đâu, Nước Trời cũng ở trong tầm tay”.

Hiệp nhất các Kitô hữu
Chúa Giêsu kể dụ ngôn bà góa và vị thẩm phán bất công để dạy dân chúng “cần phải cầu nguyện không ngừng và đừng nản chí” (Lc 18,1). Chúa Giêsu đã dứt khoát vượt thắng bất công, tội lỗi và chia rẽ, và bổn phận của chúng ta với tư cách là Kitô hữu, là đón nhận chiến thắng này trước hết vào tâm hồn qua lời cầu nguyện và sau đó vào đời sống qua hành động cụ thể. Xin cho chúng ta đừng bao giờ nản lòng và tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn hiệp nhất và thể hiện sự hiệp nhất đó trong cuộc sống của chúng ta.

Thách đố
Là dân của Chúa, các Giáo hội của chúng ta được kêu gọi như thế nào để cam kết thực hiện sự công bình vốn liên kết chúng ta trong các hành động của mình nhằm yêu thương và phục vụ cả gia đình của Thiên Chúa?

Cầu nguyện
Lạy Chúa, là Đấng Tạo Hóa và Cứu chuộc muôn loài. Xin dạy chúng con biết nhìn vào nội tâm, để bén rễ sâu trong Thần Khí tình yêu của Chúa, để chúng con có thể mở lòng ra cho người khác bằng sự khôn ngoan và lòng can đảm, qua việc luôn chọn con đường của tình yêu và công lý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *