fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 16.3.2023 – THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY

16.3.2023 – THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY 

Lc 11,14-23

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Giêrêmia vốn hiền lành, nhút nhát, được Thiên Chúa gọi đi làm ngôn sứ trong thời điểm đất nước có nguy cơ bị ngoại bang thôn tính và bị lưu đày. Quả là một sứ mạng đầy khó khăn đối với bản tính tự nhiên của cậu, vì phải nói cho dân biết tội lỗi của họ và kêu gọi dân hoán cải, trở về với Chúa. Giêrêmia đưa ra 3 lý do để thoái thác: con còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa biết ăn nói. Tuy nhiên, cậu vẫn để cho Lời Chúa tác động nơi mình và đi theo sự dẫn dắt của Chúa: “Đừng nói ngươi còn trẻ; Ta sai ngươi đi đâu thì ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì thì ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.[1] Cậu đã đi vào kế hoạch của Chúa, cộng tác với Chúa để tuyên bố những lời trách cứ của Chúa với dân Israel, vì họ cứ lặp đi lặp lại truyền thống tội lỗi của cha ông, cứng đầu không nghe tiếng Đức Chúa, “không chấp nhận lời sửa dạy”,[2] luôn chống lại Thiên Chúa và không đi theo đường lối của Người.

Đến thời Chúa Giêsu, những người “cứng đầu cứng cổ” vẫn tiếp tục không muốn nghe Tin Mừng của Chúa, không nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Khi Chúa trừ quỷ, họ cố chấp đến nỗi gièm pha rằng Chúa dùng quyền quỷ lớn để trừ quỷ nhỏ. Chính sự xuyên tạc ấy cho thấy họ không “cùng đi” với Chúa, không “cùng thu góp” với Người và công khai chống lại Người.

Chúa Giêsu lý luận cho họ thấy rằng: ma quỷ không ngu gì mà chống đối lẫn nhau hay làm hại thuộc hạ của nó. Vì thế, việc trừ quỷ của Người là do quyền năng Thiên Chúa tác động, được biểu hiện qua “ngón tay”. Điều đó còn chứng tỏ Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ: “nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” 

Sự hiện diện của nước Thiên Chúa luôn gặp những thế lực chống đối của sự dữ, sự ác ở khắp nơi. Ngay tại Việt Nam cũng có các nhóm Sứ điệp từ trời, nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ…vẫn tìm cách lôi kéo không chỉ những người đơn sơ nhiệt thành, mà cả những người rất giỏi và có tiếng tăm. Họ muốn tách khỏi Giáo Hội của Chúa Giêsu và lập thành giáo hội theo ý của họ. Là Kitô hữu, được lãnh nhận Bí tích Rửa tội là ở trong triều đại của Thiên Chúa, chúng ta hiệp hành với Giáo Hội. Ý thức thân phận tro bụi của mình, để tin tưởng, phó thác nơi “ngón tay” quyền năng của Chúa chứ đừng xét nét, chỉ trích Giáo Hội hoặc phê bình người này người khác. Đặc biệt, chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Đức Thánh Cha Phanxicô khi kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của ngài, trung thành lắng nghe giáo huấn của ngài và khiêm nhường hoán cải như ngài đã mời gọi, hưởng ứng “24 giờ cho Chúa”[3], để luôn được sống trong Triều đại của Chúa.

Với một lòng tin mạnh mẽ, Mẹ Maria đã luôn ở trong sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa, nên Mẹ đã hiệp hành với Chúa và với tha nhân cách tuyệt vời. Mẹ mau mắn chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác để Người được hiện diện và lớn lên nơi mọi người, làm cho Triều đại của Người được hiện diện giữa thế giới. Việc Mẹ “vội vã lên đường” đem Chúa đến cho gia đình chị Êlizabeth là mẫu mực cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa và cùng đi với Chúa để đến với tha nhân.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi hiệp hành với Chúa, với Giáo Hội và với anh chị em xung quanh, để làm cho triều đại của Chúa hiện diện giữa thế giới.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dẫn con vào sự hiệp thông sâu xa với Chúa, để con cũng được liên kết mật thiết với anh chị em. Xin Mẹ dạy chúng con biết quan tâm nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm chứng cho Chúa bằng đời sống hiệp nhất, yêu thương, để triều đại Chúa mau hiển trị. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/iMV34W)

[1] X. Gr 1,6-8

[2] Bài đọc I: Gr 7,23-28

[3] https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-03/dtc-phanxico-24-gio-cho-chua-giao-xu-duc-maria-an-sung.html

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *