fbpx

GIA ĐÌNH VINH SƠN – SỰ NHẪN NẠI TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

“Nhẫn nại là gì? Là đức tính cho phép các con kiên nhẫn chịu đựng tất cả những điều khó chịu gặp phải trong cuộc sống mà không trở nên tức giận; hoặc, nếu các con đã quên làm như thế, thì phải lập tức kiềm chế lại bản thân để làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn. Vì thế, các con thân mến, các con phải có một số vốn dồi dào của lòng kiên nhẫn; bởi lẽ, ngay cả nếu chúng con không có gì phải chịu đựng người khác, thì than ôi! tnơi chúng ta đã đủ yếu đuối tới nỗi ta tìm thấy những điều khó chịu trong chính mình rồi; và tự tính khí chúng ta đã thất thường đủ để phải chịu đựng rồi, và điều này không thể nào thực hiện được nếu không có đức nhẫn nại.

TVS ngày 14.07.1658 (Coste X, 428)


()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *