fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A

02.4.2023 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A
Mt 27,11-54

TÌNH YÊU HIẾN TẾ
“Đúng người này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Tuần Thánh là thời điểm tột đỉnh của Năm Phụng vụ. Với Chúa nhật Lễ Lá hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, giữa những tiếng reo hò vang dội, những lời hoan hô, chúc tụng, chào đón của đám đông. Nhưng phũ phàng thay! Chỉ mấy ngày sau, những tiếng reo hò, chúc tụng, chào đón nồng nhiệt ấy đã đổi thành những cánh tay giơ lên phản đối, những tiếng hô ầm ĩ đòi đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá!

Phần Chúa Giêsu, như Người Tôi Trung của Ya-vê, dường như Người đã cất lên một bài ca tuyệt vời, với giọng ca đầy xác tín vào Thiên Chúa. Từ lối nói đến cách lắng nghe như một người môn đệ, bài ca toát lên sự hiền lành, khiêm nhu, nhẫn nhục của Người Tôi Trung, đón nhận tất cả, không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui, nhưng một niềm phó thác cho Thiên Chúa.[1]

Người Tôi trung đó là hình ảnh rõ nét của Chúa Giêsu, khi Người bắt đầu cuộc thương khó và tử nạn minh chứng tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Trớ trêu thay! Chính nhân loại nỡ lòng kết án tử cho Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ mình. Bài Thương Khó hôm nay cho thấy những đau khổ, sỉ nhục, cực hình tàn bạo mà Chúa Giêsu phải chịu, sự bội nghĩa vong ân của loài người và cuối cùng là cái chết thảm thương! Người bị treo trên thập giá giữa trời và đất, bầm giập đau đớn trong thân xác và cô đơn, sầu khổ trong tâm hồn…

Tất cả những điều Sách Khôn ngoan đã nói tới, – những sự nhục mạ và hãm hại mà quân vô đạo dành cho người công chính – đều ứng nghiệm trong cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu: “Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù… Ta hãy kết án cho nó chết nhục nhã…[2] Quả thật, Chúa Giêsu, Đấng vô tội đã gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại. Người như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, như con cừu câm nín khi bị xén lông, như những trái nho bị đưa vào máy ép, bị nghiền nát đến mức không nhận ra hình tượng nữa! Nhưng Chúa vẫn thinh lặng đón nhận tất cả, dốc cạn Nước và Máu đến giọt cuối cùng, hầu tha thứ cho từng người chúng ta.

Chúng ta thường qui tội giết chết Chúa Giêsu cho người Do Thái. Không phải hoàn toàn thế đâu! Chính ta cũng đã từng tráo trở, thay lòng đổi dạ đối với Chúa mỗi ngày. Có lẽ chúng ta cũng đã từng gian đối, nói xấu, hoặc cố ý làm hại người khác, thay vì giúp đỡ, chia sẻ, thể hiện cụ thể đức ái Ki-tô giáo với họ, nhất là những người nghèo khổ. Lối cư xử này không khác gì những chiếc đinh sắc, gai nhọn, lằn roi quất mạnh, khiến Đức Giê-su cực kỳ đau đớn. Chúng ta hãy cố gắng hết lòng sống Tuần Thánh này, với tâm tình sám hối ăn năn, nài xin Chúa đổi mới tâm hồn chúng ta.

Trong suốt hành trình thập giá của Chúa Giêsu, Mẹ Maria luôn có mặt, lặng lẽ, âm thầm, hết lòng liên tục kề cận bên Con. Trong khi nhìn Con yêu dấu vác thập giá trên vai, đội vành gai trên đầu, với tấm thân hầu như tan nát, đau thương, biết bao cực hình, đau đớn sỉ nhục… dường như lòng Mẹ tan nát vì nỗi khổ tâm sâu xa. Lời tiên báo của cụ Simêon ngày nào đã ứng nghiệm: Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Mẹ Maria! Nhưng Mẹ vẫn xác tín Người là Con Thiên Chúa Tối Cao.[3] Nhờ đó, Mẹ đã can đảm kiên vững đứng dưới chân thập giá, cùng với Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha hiến lễ đền tội cho cả nhân loại. Mẹ luôn thương yêu chúng ta, đoàn con được Chúa Giêsu trao phó cho Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ:

  • Tôi sốt sắng tham dự các nghi thức Tuần Thánh.
  • Suy niệm và lắng nghe Lời Chúa, nhất là Bài Thương Khó, để nhận ra khuôn mặt của mình trong cuộc khổ nạn của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, và xác tín Người là Con Thiên Chúa, để được Người nâng đỡ, ủi an mỗi khi con gặp gian nan thử thách. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/4kGgxR)

🙟❖🙝

 

April the 2 nd 2023. PALM SUNDAY. Year A
Mt 27,11-54

A DEDICATING LOVE
“In truth, this was a Son of God”. (Mt. 27, 54).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

Holy Week is the peak-peak time of the Liturgy Year. On the Palm Sunday today, the Church commemorates Jesus Christ’s entrance into Jerusalem within the very aloud cheering, greetings, congratulations and welcoming from the crowd. But how really ruthless  it was! Just a few days later, those cheering, celebrating, warm welcoming words changed into the raising arms for protesting, the roaring shoutings which had required for letting Jesus to be crucified on the cross!

On Jesus’ part, as Yahweh’ s loyal servant, it seemed He sang a wonderful song, with a relying voice on God. From the speech to the listening as a disciple, Jesus’ song had exposed the gentle, modest, long-suffering attitude of a Loyal Servant who had received everything, who didn’t also protest and withdraw, but He completely had trusted in God.

That Loyal Servant is a clear image of Jesus, when He was beginning His passion and coming to death through which God’s love for the humanity was demonstrated. What an irony! It was exactly the human who had the heart to sentence to death for God’s Son, his or her Savior! Passion Gospel today shows that Jesus had to endure the ingratitude, suffering, dishonour, extreme brutality and the treachery of the humanity and finally He spent a tragic death: Jesus was hung on the cross, suspended between the sky and the earth, with the bruising pain on His body and the sad loneliness in His heart!

Everything which was dealt with in the Book of Wisdom – the insults and cruel harmfulness that the godless persons intended for the virtuous ones – was fulfilled in Jesus’ passion and death: “If the virtuous man is God’s son, God will take His part and rescue him from the clutches of his enemies …Let us condemn him to a shameful death …”. Jesus is indeed an innocent man Who had taken away the sins of all the world. He looked like a meek lamb which was slaughtered, a silent sheep which was sheared, the grapes which were put into the press and were crushed to such a degree that His image couldn’t be recognized! But Jesus still accepted silently everything. He poured out His Blood and Water to the last drop so that each of us would be pardoned.

We often blame on the Jews the murder sin for Jesus. But it’s not quite like that! We usually to be shifty, to change our heart towards God; maybe we used to be deceitful, backbite, or intentionally harmful to the others, instead of helping, sharing, showing specifically to them our Christian charity, specially the poor. These behaviors are no different from the pointed nails, sharp thorns, drastic lashes which could cause Jesus to be extremely painful. May we endeavor to spend whole-heartedly this Holy Week. May we endeavour to spend whole-heartedly this Holy Week, with our contrite and repentant heart. May we entreat God to renew our heart.

Throughout Jesus’ cross journey, Mary was always present silently and quietly. She was heartily and incessantly next to Her Son. It seemed that Mary’s heart was broken down due to a deep grief, while seeing Her dear Son bearing a cross on His shoulder, wearing a thorn crown on His head, with His almost broken body, countless insult and corporal torture. Simeon’s predictive words in former times became a reality: A sword would pierce through Mary’s own soul! But She still had had a firm conviction that Jesus is Most High God’s Son. Therefore Mary even stood courageously and steadfastly at the cross foot together with Her Son, in order to offer to Father a sin compensatory holocaust for all the humanity. Mary always loves us, the children who had been confided to Her by Jesus.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY 

I will imitate Mary through:

– Participating zealously in all the Holy Week rituals.

– Meditating and listening to God’s words, specially the Passion Gospel, so that my face will be recognized in Jesus’ Passion.

PRAYING WITH MARY 

O Mary, teach me to contemplate Jesus on the cross and believe firmly that He’s really God’s Son, so that I will be supported and consoled every time I cope with any trial and challenge. Amen.

O Mary conceived without sin,
pray for us who have recourse to You.


[1] Bài đọc I: Is 50,4-7

[2] Kn 2,19-20

[3] X. Lc 1,32.35 ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *