fbpx

ĐỨC KITÔ ĐÃ SỐNG LẠI. ALLELUIA!

Ngày nay, trên toàn thế giới, vẫn vang vọng lời loan báo của Giáo hội: “ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH, ĐÃ SỐNG LẠI NHƯ LỜI NGƯỜI ĐÃ NÓI”. Câu nói của sứ điệp Phục Sinh thật súc tích về biến cố, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng không làm thất vọng: “Đức Giê-su chịu đóng đinh đã sống lại”. Đức Giê-su chịu đóng đinh, và không ai khác, đã sống lại giữa những kẻ chết. Thiên Chúa Cha đã phục sinh Đức Giê-su, Con của Ngài, vì Đức Giê-su đã hoàn tất đầy đủ ý muốn cứu độ của Cha. Đức Giê-su đã mang lấy vào mình sự yếu đuối, những thương tật, và ngay cả cái chết của chúng ta.
(Sứ điệp Phục Sinh năm 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô).

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *