fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 14.5.2023 – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM A

14.5.2023 – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM A

Ga 14,15-21

“Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi những người Do Thái bách hại các Kitô hữu, nhiều tín hữu đã rời khỏi Giêrusalem và tản mác khắp nơi. Tuy nhiên, các tông đồ đã tận dụng biến cố đó như một cơ hội để thực hiện lời Chúa Giêsu dặn: Anh em phải loan báo Tin Mừng khắp nơi. Khi ông Philipphê đến Samari, ông đã loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, kết quả là nhiều người Samari tin vào Chúa và lãnh nhận Phép Rửa. Nghe tin Samari đón nhận Lời Thiên Chúa, các Tông Đồ gởi Phêrô và Gioan đến đó. Các ngài cầu nguyện và đặt tay xin Thánh Thần ngự xuống trên họ.[1]

Sự can đảm và năng động của các tông đồ cho thấy rõ tình yêu và sự gắn bó giữa các ông với Chúa Giêsu, như Lời Chúa nói trong Diễn từ Giã Biệt: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của thầy” (c.15). Lòng mến Chúa phải được cụ thể hoá bằng hành động: vâng nghe và thực hành Lời Chúa, đặc biệt là thực thi Giới Luật Yêu Thương.[2] Chính khi sống Di Ngôn Tình Yêu của Chúa Giêsu, các ông không còn lo lắng, cô đơn hay “mồ côi”, vì Chúa là Tình yêu luôn hiện diện bên các ông.

Hơn nữa, Chúa Giêsu biết Người sẽ không còn hiện diện hữu hình để gìn giữ các môn đệ, nên Người hứa với các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ Khác đến ở với anh em luôn mãi” (c.16). Đấng Bảo Trợ này là Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý, Người sẽ đồng hành với các tông đồ và với Giáo Hội luôn mãi. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các Tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần như lời Chúa Giêsu đã hứa. Chúa Thánh Thần ban ơn giúp các Tông Đồ hiểu biết và kiên trì tuân giữ những điều Chúa Giêsu truyền dạy. Người đổ tràn đầy lửa yêu mến, nâng đỡ và hướng dẫn các ông trong việc loan báo Tin Mừng và điều hành Giáo Hội.

Chúa Thánh Thần là quà tặng vô giá mà Chúa Giêsu dành cho các Tông Đồ và mọi tín hữu. Chính Người làm cho Chúa Giêsu sống lại và ban sự sống cho các tín hữu, giúp họ vẫn sống lạc quan, tin tưởng ngay trong hoàn cảnh khó khăn và sự thù hằn của thế gian.[3]

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện và hoạt động cách nhiệm mầu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong Giáo Hội và nơi mỗi Tín Hữu. Lòng mến Chúa nơi ta là chìa khóa mở cửa cho ta thông hiệp với đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Khi có lòng mến, ta sẽ được Chúa ban ơn để sống thứ tha, nhịn nhục, quảng đại và hy sinh hơn. Khi gặp gian nan, buồn phiền, lo sợ… chúng ta nhớ đến lời hứa của Chúa Giêsu, ý thức Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong ta, ta sẽ bình tâm lắng nghe sự hướng dẫn, nâng đỡ, bảo vệ, an ủi của Người.

Sau lời thưa xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần tràn đầy. Người đã dùng quyền năng để tạo thành nơi cung lòng Mẹ một mầm sống thần linh: Thai nhi Con Thiên Chúa. Cũng chính Chúa Thánh Thần nâng đỡ, hướng dẫn và an ủi Mẹ trong mọi nỗi khó khăn, nhất là nguy cơ tan vỡ gia đình và mất cả mạng sống. Nhờ luôn lắng nghe Chúa Thánh Thần, Mẹ đã vượt qua mọi trở ngại và cùng Chúa Giêsu chiến thắng dưới chân thập giá. Mẹ đã hiện diện cùng các tông đồ cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong tâm hồn và mau mắn, mềm dẻo đi theo sự thúc giục, soi sáng của Ngài.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con luôn biết lắng nghe và ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để con biết làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự, sống chứng tá Tin Mừng và trở nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

—————————————————————————————————–

May the 14 th 2023 – Sixth Sunday of Easter – Year A

Jn 14,15-21

“I shall ask the Father, and He will give you another Advocate to be with you forever” (Jn 14,16).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

When the Christians had been persecuted by the Jews, many of them left Jerusalem and scattered everywhere. However, the Apostles had taken advantage of this incident as an occasion to fulfill Jesus’ advice: You have to evangelise everywhere. When Philip went to Samaria, he had propagated Jesus Christ’s Good News. As a result, many Samaritans had believed in God and they were baptized. When the Apostles heard that the Samaritans had accepted God’s word, they sent Peter and John to them. They laid hands on the Samaritans and prayed for them to receive the Holy Spirit.

The Apostles’ courage and dynamism showed clearly the love and attachment between them and Jesus, as He told in His farewell: “If you love me, you will keep my commandments” (Jn 14,15). The love for God must be specified through the actions: Observing and practising God’s word, specially the Love Commandment. It’s truly when the Apostles had lived Jesus’ Love Testament, they weren’t anymore worried, lonely or “orphanized”, because God is Love, He had been always present beside them.

Moreover, Jesus knew He won’t be visibly present to protect His disciples, He thus promised to them: “I shall ask the Father, and He will give you another Advocate to be with you forever” (Jn 14,16). This Advocate is truly the Holy Spirit, the divine Truth, Who will always walk with the Apostles and the Church forever. After Jesus’ ascension, the Apostles had received the Holy Spirit as He promised. They were blessed and helped so that they understood and observed what Jesus taught them. They were filled with the Love Fire, they were supported and guided while proclaiming the Good News and operating the Church.

The Holy Spirit is a priceless gift Whom Jesus has intended for the Apostles and all the Faithful. It’s truly the Holy Spirit Who revived Jesus from the death, Who has granted life to the Faithful, and has helped them for living optimistically, and they still have trusted, even in the difficult circumstances and the hatred of the world.

God’s Word Liturgy today reminds us to be more conscious of the presence and mysterious act of the Trinity in the Church and in each Christian. Our love for God is the key for us to communing with the Trinity’s life. Thanks to the love, we’ll be blessed to be more forgivable, patient, generous and sacrificial. When we face the arduousness, sadness and fear … we remember Jesus’ promise, we’re conscious of the Holy Spirit’s presence in us, we’ll calmly listen to His guidance, His help, protection and consolation.

After Mary’s Yes to God’s plan, She fully received the Holy Spirit’s grace. By using His power, the Holy Spirit created in Mary’s womb a divine seed of life: The God’s Son Foetus. It’s also the Holy Spirit Who supported, guided and consoled Mary in all Her difficulties, specially the risk of breaking up Her family and even the loss of Her own life. Thanks to always listening to the Holy Spirit, Mary overcame the whole of Her trouble and together with Jesus, She achieved the victory at the cross foot. Mary was present next to the Apostles and prayed with them while waiting for the Holy Spirit.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Together with Mary, I’ll listen to the Holy Spirit’s guidance in my heart and I’ll be quickly and compliantly while following His urging and enlightenment.

PRAY WITH MARY

O Mary, teach me how to always listen and docilely observe the Holy Spirit’s guidance, so that He will be pleased in everything and I’ll become a witness for the Good News and a Temple for the Trinity. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] Bài đọc 1, Cv 8,5-8; 14-17

[2] X. Ga 13,34

[3] Bài đọc 2, 1 Pr 3,15-18

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *