fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.6.2023 – THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

07.6.2023 – THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

 Mc 12,18-27

“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong văn hoá Do Thái, niềm hạnh phúc của người phụ nữ là được làm mẹ. Vì thế, nếu không có chồng hoặc chồng chết mà chưa có con thì sẽ bị thiên hạ chê cười, coi như bị Thiên Chúa giáng phạt. Cô Xa-ra, con gái ông Ra-gu-en bị các đầy tớ sỉ nhục, là vì cô đã cưới chồng bảy lần, nhưng cả bảy người ấy đều chết trước khi tới gần cô. Thế nhưng, chính Thiên Chúa đã quan phòng, sắp xếp để  cô gặp được người chồng đạo đức là con trai của ông Tôbit.[1] Chính họ sẽ gầy dựng nên một dòng dõi thánh thiện, để có người tiếp nối họ mà thờ phượng Thiên Chúa ở đời này.

Phái Xa-đốc, tuy là tư tế nhưng không quan tâm tới việc đạo đức cho bằng quyền lợi của họ. Chính vì không tin có việc kẻ chết sống lại, nên họ dựa vào Luật “thế huynh” mà ông Môsê truyền lại, để đặt ra câu chuyện một phụ nữ lần lượt lấy bảy anh em trai và tất cả đều chết mà không để lại con cái, rồi chất vấn Chúa Giêsu: Nếu có sự sống lại, thì bà ấy sẽ là vợ của ai?

Chúa Giêsu khẳng định có sự sống lại. Tuy nhiên, Người còn mặc khải cho biết sự sống đó không phải là việc phục hồi sự sống hiện tại như trường hợp con gái ông Gia-ia hay La-da-rô[2], để rồi lại chết một lần nữa. Sự sống lại cũng không chỉ là sự tồn tại của linh hồn chúng ta sau khi chết, nhưng là sự biến đổi toàn diện con người nhờ ân sủng của Thiên Chúa.[3] Nhờ đó, người ta sẽ “giống như các Thiên Thần”, chỉ quan tâm đến việc yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, không cần lưu truyền nòi giống, không cần cưới vợ lấy chồng.

Giáo lý Công Giáo số 202-216 dạy: cuộc sống đời này chuẩn bị cho cuộc sống đời sau, và chết là ngưỡng cửa đưa vào chốn trường sinh. Đó là sự sống đích thật, “như các Thiên Thần”, yêu mến phụng thờ Thiên Chúa với một thân xác đã được biến đổi nên giống thân xác Phục Sinh của Đức Giêsu. Khi đó, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình thân ái giữa người với người vẫn được duy trì, mà còn trở nên hoàn hảo vững bền hơn nữa. Chính Chúa Giêsu đã nói với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng[4] và Người nói với các môn đệ: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em…để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.[5]

Mỗi khi đọc Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng thân xác sẽ sống lại và sống đời đời. Nhưng để sống niềm tin ấy trong một thế giới vật chất, hưởng thụ và vô tín, chúng ta rất cần ơn Chúa nâng đỡ và bồi dưỡng Đức Tin, bằng việc lắng nghe và sống Lời Chúa hằng ngày, để những người sống đời hôn nhân biết sống tiết độ và trung tín với nhau suốt đời, những người trẻ biết yêu quý đức trong sạch và tôn trọng lẫn nhau, và những người sống đời thánh hiến trở nên dấu chỉ rõ nét về hạnh phúc Nước Trời.

Với Đức Maria, niềm xác tín vào sự sống đời sau được lớn lên cùng với niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng và hằng sống: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi… Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.[6] Vì thế, Mẹ luôn sống đẹp lòng Chúa, sẵn sàng hy sinh đời sống hôn nhân để xin vâng ý Chúa. Thiên Chúa đã thánh hiến sự trinh khiết của Mẹ và làm cho Mẹ nên cao quý hơn các thiên thần. Mẹ là Nữ vương các Thiên Thần.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Tôi chu toàn bổn phận hằng ngày theo sự hướng dẫn của Chúa để đạt đến hạnh phúc Nước Trời.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con mỗi ngày thêm yêu quý Đức Trong Sạch, biết giữ gìn con mắt, trí khôn, trí nhớ và mọi giác quan được trong sạch như Mẹ và các thánh thiên thần, để con được sống lại và sống đời đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Tb 3,1-17

[2] X. Mc 5,21; Ga 11,1

[3] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1701, phần chú giải

[4] Lc 23,43

[5] Ga 14,3

[6] Kinh Magnificat.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *