fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 18.6.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

18.6.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 9,36-10,8

 “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày 17/12/1903 đánh dấu bước khởi đầu của ngành hàng không thế giới khi anh em nhà Wright bay thành công chuyến bay đầu tiên trong thời gian 12 giây và đi được quãng đường 37 mét.[1] Nhưng có thể nói rằng hơn 5000 năm trước, Thiên Chúa đã thực hiện “chuyến bay” mà Sách Xuất hành đã ghi lại trong lịch sử dân Israel cho đến muôn đời: “Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta.[2] Quả thật đây là một “chuyến bay” vĩ đại, Thiên Chúa đã giải thoát dân tộc Israel không chỉ khỏi cảnh nô lệ, mà còn chọn họ làm Dân Riêng của Chúa. Từ một đám đông ô hợp, Thiên Chúa đã quy tụ họ, sai ông Môsê lãnh đạo, dạy dỗ và ban Lề Luật, để họ trở nên một dân tộc lớn mạnh hơn những dân tộc đã có lịch sử lâu đời hơn họ. Vì thế, khi nhìn lại lịch sử thánh ấy, Dân Israel đã vui mừng tự hào thốt lên: “Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.”[3]

Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô còn mô tả một “chuyến bay” vĩ đại hơn mà Thiên Chúa đã thực hiện cho toàn thể nhân loại, khi Người cho cả những Dân ngoại được thoát khỏi tội lỗi, trở nên công chính nhờ cái chết của Đức Giêsu.[4] “Chuyến bay” này vẫn chưa kết thúc, và mỗi người chúng ta là một hành khách danh dự trên chuyến bay cứu độ hoàn toàn miễn phí ấy. Ý thức cơ hội cứu độ này, chắc chắn chúng ta sẽ muốn mời hết mọi người thân yêu xa gần bước vào chuyến bay cứu độ ấy, để cùng nhau tiến về Nước Trời. Đó cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta làm, khi Người quy tụ các môn đệ và sai họ đi loan báo Tin Mừng.

Thiên Chúa xót thương Dân Do Thái cơ cực dưới ách nô lệ, và Người đã giải thoát họ. Người đã xót thương những ai đau khổ, thiếu thốn về vật chất, thì lại càng thương xót hết mọi người bị tội lỗi thống trị. Vì thế, khi thấy đoàn lũ dân chúng tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Chúa Giêsu động lòng thương xót. Người đã chọn các tông đồ, sai các ngài đi rao giảng Nước Trời, chữa các bệnh tật, xua trừ ma quỷ, Phục Sinh kẻ chết…

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (c.8), Chúa Giêsu nhắc nhở các tông đồ và từng người chúng ta hãy nhìn lại lịch sử đời mình, những ân huệ ta nhận được đều do tình thương “miễn phí” của Thiên Chúa: ơn được làm người, được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, những phương tiện và điều kiện sống… Chúng ta cần ý thức khi hưởng dùng tất cả, và tận dụng chúng để sống đúng phẩm giá con người, với hết lòng biết ơn Chúa. Hơn nữa, chúng ta cần chia sẻ những gì chúng ta có cho những ai thiếu thốn, chia sẻ cả niềm vui mà chúng ta có được từ đời sống đức tin, để mọi người cùng nhận biết, tạ ơn và yêu mến Chúa… Đó chính là loan báo Tin Mừng, là mời họ cùng bước vào “chuyến bay cứu độ” với chúng ta.

Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria luôn ý thức “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu”[5], nên Mẹ đã mau mắn chia sẻ những hồng ân Mẹ nhận được cho tất cả mọi người: ngay khi vừa được cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ vui mừng đem Chúa đến cho gia đình người chị họ Êlizabeth[6]. Mẹ tận dụng hồng ân được làm Mẹ Chúa Giêsu, để chuyển cầu và xin Chúa cứu giúp cho đôi bạn trẻ gặp sự cố trong bữa tiệc ngày cưới[7]. Là Bạn chí thiết của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã cùng cầu nguyện với các tông đồ để xin Chúa Thánh Thần đến với các ngài trong ngày Lễ ngũ Tuần…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

 Noi gương Mẹ, tôi thăm viếng, giúp đỡ mọi người và cầu nguyện cho họ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ngày càng nhận ra những ân huệ Chúa ban và biết tận dụng chúng, để làm cho mọi người nhận biết Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

——————————————

June the 18 th 2023

ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

Mt 9,36-10,8

Freely you have received, freely give” (Mt.10,8).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

“The beginning of the world aviation service was marked in December the 17 th 1903, when the Wright brothers successfully flew their first flight for 12 seconds, and covered a distance of 37 meters”. But we can say that over 5000 years ago, God established a wonderful “flight” in which the history of Israel people was recorded in the Exodus for an eternity: “I had carried you on the phoenix wings and I had brought you to Me”. This was truly a great “flight”, through which Israel people was not only liberated from its slavery, but it was also chosen as God’s Private People. From a jumbled crowd, this people was gathered and Moses was sent for leading, teaching and giving it the Law, so that it became a people which had grown up in strength more than the other ones with a more long-standing history. Therefore, when Israel people looked over that holy history, it had rejoiced and proudly uttered this sentence: “We’re a people, a flock which had been shepherded by God”.

In the letter to the Roman Faithful, St. Paul still described a greater “flight” which God established for the whole humanity, when the Gentiles were even freed from sins and made righteous by Jesus’ death. This “flight” hadn’t been completed yet, and each of us is a honorable passenger on that totally free salvation flight. Being conscious of this salvation chance, we’ll certainly want to invite all of our loved ones who are near or far, to join that salvation flight, for the purpose of advancing together towards the Kingdom of Heaven. It’s also exactly what Jesus wants us to do, when His disciples were gathered and sent for proclaiming the Good News.

Thanks to God’s mercy, the Jewish drudges were liberated from their yoke of slavery. God has mercy on those who are suffering and lacking the material needs, He’s even more merciful towards everyone who has been dominated by sins. Jesus had had compassion on the crowd who was miserable desolately like the sheep without any shepherd. The Apostles were chosen and sent for propagating the Kingdom, healing the sicknesses, banishing the demons and rising up the dead …

Freely you have received, freely give” (s. 8). The Apostles and each of us had been reminded by Jesus to look over our life history, the graces we have received are all from God’s “free” love: The gift of being man, of becoming God’s children in the Church, the living means and conditions … We have to be consciously while inheriting all these gifts and making the best use of them, in order to rightly live according to the human dignity, with our wholehearted gratefulness to God. Moreover, we have to share what we have to those who are needy, and we even share the joy we have from our faith life, so that everyone knows, shows the gratitude to God and loves Him. That is truly the Good News proclamation, the invitation him or her to the “salvation flight” together with us.

Owing to the special Immaculate grace, Mary was always consciously that “Mighty God has done great things for me”, She thus promptly shared the gifts which She was given to everyone: As soon as Mary had just been conceiving God’s Son, She gladly brought Jesus to Her cousin Elizabeth family. Mary made the best use of being Jesus’ mother gift, to intercede and ask Him for helping the young married couple who were having trouble with their wedding banquet. Being the Holy Spirit’s intimate friend, together with the Apostles, Mary prayed to the Holy Spirit for coming with them on the Pentecost Day …

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY 

Imitating Mary, I’ll visit, help everyone and pray for him or her.

PRAY WITH MARY

O Mary, help me with clearer and clearer recognizing the gifts I have been given, and making the best use of them, so that God will be known by everyone. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] https://bom.so/BGXOkj

[2] Bài Đọc I, Xh 19,2-6a

[3] Đáp ca, Tv 99

[4] Bài Đọc II, Rm 5, 6-11

[5] Kinh Magnificat

[6] X. Lc 1,39-45

[7] X. Ga 2,1-11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *