fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.7.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

02.7.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 10,37-42

 “Ai yêu cha yêu mẹ, yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10,37-38)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong số các thánh Tử Đạo tại Việt Nam, thánh Augustinô Phan Viết Huy là một binh sĩ đã từng có hai vợ, nhưng ông nhất quyết không bỏ đạo, cho dù phải chịu nhiều hình khổ dữ dội. Được cha giải tội khuyên nhủ, ông đã viết giấy bỏ người vợ thứ hai. Khi quan chế giễu về đời tư của ông và khuyên ông bỏ đạo, ông khiêm nhường nhìn nhận mình đã sống theo tính xác thịt, theo sự yếu đuối của ông. Nhưng Chúa nhân lành vô cùng đã thương ông, cho ông biết thống hối và bỏ vợ hai. Ông đã bỏ mọi sự, ngay cả mạng sống, chứ không bỏ Kitô giáo.[1]

Một điều làm cho các vua quan và những người ngoại giáo thắc mắc là: Thiên Chúa là Ai? Tại sao có những người dám hy sinh tất cả mọi sự và dám chết để trung thành với Người? Chúa Giêsu là Ai để có thể nói với các môn đệ: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (cc.37-38) ?

Quả thật, cha mẹ, con cái, mạng sống của bản thân là những giá trị quý nhất đối với mỗi người. Tình yêu gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất, nhưng khi đòi người môn đệ phải yêu mình hơn, Chúa Giêsu gián tiếp mặc khải cho họ: Người là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến (c.40) và Người chính là Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên mọi loài và có quyền trên mọi người, mọi sự. Ưu tiên chọn Chúa trên tất cả mọi sự, là ta chấp nhận những từ bỏ đau đớn, thậm chí như trải qua cái chết, nhưng chỉ khi đó, ta mới tìm thấy ý nghĩa đích thực cho sự hiện hữu của mình: “Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (c.39).

Những ai quảng đại đón tiếp “người của Thiên Chúa” đều được lãnh nhận những phần thưởng lớn lao: ngôn sứ Êlisa đã cho người phụ nữ hiếm muộn được có con trai như lòng bà ao ước, vì bà đã đón tiếp ông nhiệt tình.[2] Đón tiếp môn đệ của Chúa Giêsu là đón tiếp chính Người, và đón tiếp Chúa Giêsu là đón tiếp Chúa Cha. Cuối cùng, chính Chúa Cha là Đấng ân thưởng tất cả những gì chúng ta đã làm. Chúng ta không thể đón tiếp Chúa vào cuộc sống nếu ta còn dành ưu tiên cho những người thân thuộc, khi những yêu sách của họ ngược lại ý Chúa. Cũng thế, không nhân nhượng với những đam mê xác thịt, những thói quen vô trật tự, vô kỷ luật của bản thân là chết đối với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa, là mở lòng đón tiếp Chúa vào đời ta.[3]

Thực tế cuộc sống không ngừng thúc bách ta phải liên tục chọn lựa: Con cái chúng ta cần có điều kiện ăn học, vợ/chồng cần mở rộng quan hệ đối tác… Yêu Chúa và chọn Chúa, đón tiếp Chúa là sống phù hợp với giới răn Chúa; công bằng, bác ái, chân thật, chung thủy…đồng nghĩa với việc “xem nhẹ” các nhu cầu của người thân và của chính mình. Nhưng cứ tin đi, phần thưởng Chúa ban sẽ trọng hậu hơn những lợi lộc, vinh dự ở đời này bội phần.

Khi thưa tiếng “Xin Vâng”,  Mẹ Maria đã chọn Chúa trên tất cả mọi người thân yêu, mọi liên hệ thân thiết, để Chúa có toàn quyền trên cuộc đời Mẹ, bất chấp những dự tính của những người thân đang mong đợi cho tương lai của mình. Mẹ sẵn sàng bước vào cuộc tử đạo vì yêu mến Chúa, dám liều mạng sống vì Chúa. Mẹ đã nhận được phần thưởng là sự sống đời đời không chỉ cho riêng Mẹ, mà còn cho cả nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi chọn sống theo ý Chúa, dù phải chấp nhận mọi thua thiệt đời này.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Hát “Xin Vâng” (https://thanhcavietnam.net/LoiNhac/showthread.php?t=7154)

“Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.”

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

—————————————————————————————

July the 2nd 2023

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

Mt 10,37-42

Anyone who prefers father, mother, son or daughter to me
is not worthy of me
”  (Mt 10,37)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

Among the saints martyrs in Vietnam, saint Augustin Phan Viết Huy was a soldier who had two wives, but he resolutely didn’t give up his faith, although he had to suffer much of terrible torture. According to the confessor’s advice, he wrote an application for abandonment of his second wife. When the mandarin had ridiculed his private life and admonished him for giving up Catholicism, he modestly acknowledged he lived up to his weakness and his sensual pleasures. But thanks to God’s boundless mercy, he repented and abandoned his second wife. He abandoned everything, even his own life, apart from the Christianity.

One question that the kings, the mandarins and the pagans had wondered was: Who is God? Why were there people who were bold enough to sacrifice everything and to die for being faithful to Him? Who is Jesus, the One Who is able to tell His disciples: “Anyone who prefers father or mother to me is not worthy of me. Anyone who prefers son or daughter to me is not worthy of me” (s. 37-38)?

Indeed, for each person, our parents, children and our own life are the most precious values. Family love is the most sacred affection, but when Jesus’ disciples were required to prefer Him, they were indirectly revealed: Jesus is the One Who was sent by the Father (s.40) and He is truly God, the One Who created every species, and Who has the power over every human being and everything. Prioritizing God over everything means to accept painful renunciations, even as if we experience death, but only then, the true meaning of our existence will be found: “Anyone who finds his life will lose it; anyone who loses his life for my sake will find it” (s.39).

Those who generously welcome “God’s man” receive great rewards. Prophet Elisha gave the barren woman a son for whom she had craved, because she enthusiastically welcomed him. Welcoming Jesus’ disciples is really welcoming Himself, and welcoming Jesus is welcoming His Father. At last, it’s truly the Father Who will reward all of our deeds. We can’t welcome God into our lives, if we still give priority to our loved ones, when their claims are against God’s will. Not compromising with our sensual passions, our disorderly and undisciplined habits similarly means to die for sin and live for God, and to open our hearts for welcoming Him into our lives.

The reality of life incessantly presses us for constant choices: Our children need to have conditions for education, our husband / wife needs to expand his or her partner relationship … Love and choice for God and welcome Him mean to live according to Hís commandments; the equitableness, charity, sincerity and loyalty … are synonymous to the “disregardful ” needs of our loved ones and of ourselves. But believe that God’s rewards will be manyfold more generous than the benefits and honors in this life.

When Mary said “Yes”, She had chosen God over all of Her loved ones and all of Her close relationships, so that God has total control over Her life, regardless of Her loved ones’ expectations for Her future. Mary willingly began a martyrdom due to love for God, She was ready to risk Her life for God. A reward which She received was an eternal life, not only for Herself, but also for the whole humanity.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I chose to live according to God’s will, although I have to accept all of the losses in this life.

PRAY WITH MARY

Sing the song “XIN VÂNG”:

O Mary! I have followed You all my life, with all my heart, I have decided to imitate You, teach me to say “Yes”.

O Mary! There are hundreds of hardships on my path, the dangers are abounding here and there. Teach me to say “Yes”.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. https://www.giaophanbaria.org/tdvn/tdvn-op.htm

[2] Bài Đọc I, 2V 4,8-11.14-16a

[3] Bài Đọc II, Rm 6,3-4.8-11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *