fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 09.7.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

09.7.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 11,25-30

“…Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn.” (Mt 11,25)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Để phát triển xã hội, những người lãnh đạo luôn nhắm vào tầng lớp trí thức trước tiên, để từ lối tư duy và hành động của họ mà gây ảnh hưởng trên số đông quần chúng.[1] Nếu tư tưởng, đường lối của nhà lãnh đạo được giới trí thức đón nhận, thì coi như họ đã thành công.

Hồi ấy, Chúa Giêsu cũng đã miệt mài loan báo Tin Mừng cho các thành phố giàu có xung quanh Biển hồ Galilê, nơi tập trung của đa số những người trí thức thời đó. Nhưng xem như Người đã thất bại, vì họ không đón nhận sứ điệp của Người.[2] Sau khi quở trách các thành đó, Chúa Giêsu lại cất tiếng ngợi khen Chúa Cha, “vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (c.25).

Quả thật, đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của con người chúng ta. Thiên Chúa không loại trừ người thông thái, nhưng chính vì họ tự coi mình là thông thái, nên họ không thấy cần được cứu độ. Do đó, chính sự khôn ngoan ấy cản trở họ đón nhận Ơn Cứu Độ.[3] Trái lại, những người nghèo khổ, bị xã hội bỏ rơi, loại trừ, khinh ghét, hay cả những bậc thầy như ông Nicôđêmô, vẫn được Kinh Thánh kể vào số những “người nghèo của Thiên Chúa”, “những kẻ bé mọn”, nếu họ ý thức mình hèn kém và giới hạn, biết tìm đến với Chúa Giêsu và tin vào Chúa để được cứu độ.

Đến với Chúa Giêsu, là họ đã nghe theo sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Cha, và mở lòng đón nhận sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng, tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu độ. Lắng nghe Chúa Giêsu, họ được nhận biết Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự, là Đấng Tạo dựng nên họ và luôn yêu thương họ, và họ tìm ra giá trị của chính mình, được giải thoát khỏi mọi mặc cảm, khỏi ràng buộc của Lề Luật và tội lỗi… Các nhà lãnh đạo Do Thái, những người Biệt phái và Pharisêu cậy dựa vào sự hiểu biết của họ về Lề Luật và Kinh Thánh sẽ không thể nào tìm ra được sự tự do và giải thoát đó, vì đối với họ, Chúa Giêsu chẳng có thế giá gì.

Nhận biết mình cần ơn cứu độ là điều kiện tiên quyết đưa ta đến với Chúa Giêsu, để được nghỉ ngơi trong Người. Chúa Giêsu chính là “môi trường hồi sức” của ta, chính Người đưa ta vào tương quan tình yêu với Chúa Cha để ta nhận biết mình là thụ tạo và là con cái của Cha. Nhờ đó, ta học nơi Người sự khiêm nhường và hiền hậu, để sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, là anh chị em với nhau. Khiêm nhường và hiền lành như hai đầu của cái ách, giúp ta mang những gánh nặng cuộc sống cách êm ái nhẹ nhàng.

Nhờ luôn ý thức mình là nữ tỳ hèn mọn của Chúa, Mẹ Maria đã để Chúa Cha dẫn dắt Mẹ đến với Chúa Giêsu, Con của Người. Mẹ đã chiêm ngắm và học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường và hiền hành của một Thiên Chúa quyền năng, Đấng đi tìm chỗ trọ mà người ta không đón nhận, Đấng bị Hêrôđê truy sát khi mới sinh, Đấng bị thế gian cho là kẻ mất trí, bị chế giễu và bách hại đến chết vì yêu thương và cứu độ con người…

Đến lượt Mẹ, khi cần chọn một thư ký tâm phúc cho mình, Mẹ lại chọn một nữ tu tầm thường, ít học như Catherine Labouré[4] để qua Sơ, Mẹ quy tụ giới trẻ và mọi người đơn sơ về với Chúa Giêsu.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi:

  • Sống khiêm nhường, yêu thích làm các việc tốt cách âm thầm vì Chúa
  • Đến với KHO BÁU THÁNH THỂ[5] để được nghỉ ngơi trong Chúa và học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin đưa con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dạy con chiêm ngắm Chúa như Mẹ từng chiêm ngắm. Xin cho con ý thức con luôn cần Chúa bổ sức và dạy con sống xứng đáng là con cái Chúa Cha và khiêm nhường, hiền lành với mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————————————————————————

July the 9th 2023

FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

Mt 11,25-30

…You reveal these things to mere children ”  (Mt 11,25).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

For the sake of developing the society, the leaders always have aimed first of all at the learned men, so that from their way of thinking and acting, the masses can be influenced. If their thoughts and directions have been accepted by the learned men, they’re supposed to get success.

At that time, Jesus also devoted Himself to the propagation of the Good News in the rich cities around the Galileo Shallow Sea, where most of the learned men of this time gathered. But He was reputed as being failed, because His message wasn’t received. After reprimanding those cities, Jesus began to praise His Father “for hiding these things (the Kingdom Mystery) from the learned and the clever, and revealing them to mere children” (s.25).

God’s way isn’t indeed the same as man’s one. The intelligentsia isn’t excluded by God, but because they consider themselves intellectual, they have felt as if they don’t need to be saved. That wisdom thus really prevented them from receiving the Salvation. By contrast, the poor who have been abandoned, excluded, despised by the society, or even a masterly man as Nicodemo, had been still included in the Bible as “the poor of God”, “the little ones”, if they’ve been conscious of their inferiority and limitations, and they’ve been aware of coming to Jesus and believing in Him in order to be saved.

Through coming to Jesus, they’ve listened to the Father’s inspiration and prompting, and opened their hearts for receiving the Good News message that Jesus preached, and trusted in Him as their Savior. While listening to Jesus, they’ve realized that the Father is the source of everything, the One by Whom they were created and have always been loved, they’ve found the worth of themselves, and they’ve been freed from the whole complex and the bondage to the Law and sin … The Jewish leaders, scribes and Pharisees, who depended on their knowledge of the Law and Scriptures, weren’t able to find that freedom and deliverance, because according to them, Jesus had no value.

For the purpose of resting in Jesus, the first condition that brings us to Him is being aware of our need for salvation. Jesus is our “recovery environment”, it’s Him Who brings us into a love relationship with the Father, so that we recognize we are His creations and His children. We hence learn from Him humility and meekness, in order to worthily live as God’s children and brothers and sisters of each other. Humility and meekness are similar to two ends of a yoke which helps us to carry the burden of life in a light and mild way.

Mary was always conscious that She is a humble servant of God, She let herself be led to Jesus, His Son. Mary had contemplated and learnt from Jesus the humility and meekness of a powerful God, Who went in search of a lodging, but He wasn’t accepted, Who was chased by the King Herod just as He was born, Who was considered by the world as an insane person, and was mocked and persecuted to death for love and salvation of the human beings …

In Mary’s turn, when She needed to choose a very reliable secretary for Herself, She chose a mediocre and uneducated religious person as Catherine Labouré, so that through this Sister, She has concentrated the youth and all simple persons to Jesus.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I:

  • Live humbly and love to do the good works in a silent way because of God.
  • Come to the EUCHARIST TREASURE so that I rest in God and learn from Him the humility and meekness in heart.

 PRAY WITH MARY

O Mary, lead me to Jesus in the Eucharist, and teach me to contemplate Him as You had already contemplated Him. May I be conscious that my strength needs to be always supplemented by Him, and teach me to live worthily as the Father’s children and to be humble and meek to everyone. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. https://hdll.vn/vi/nghien-cuu—trao-doi/vai-tro-cua-doi-ngu-tri-thuc-trong-su-nghiep-xay-dung-va-phat-trien-dat-nuoc-thoi-ky-doi-moi-phan-1.html

[2] X. Mt 11,20-24

[3] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1610, phần chú giải

[4] X. https://gdanhducmebanon.org/2023/07/04/cung-me-den-voi-chua-giesu-thanh-the-diem-hen-thang-7-kho-bau-thanh-the/

[5] X. https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/posts/pfbid0MudZdYEoRgNDxLagFkhXm4j7fccf2okLvoey2kW1TFPJb4TtrEgXz9ks8r9Yc8tVl

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *