fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 22.8.2023 – THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

22.8.2023 – THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

Lc 1,26-38

 “…Triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thời xưa, các vua thường có nhiều cung phi, vương, hậu. Nàng hậu hay vương phi nào sinh được con trai đều hy vọng con mình được chọn làm thái tử, được truyền ngôi vua, để mình được phong làm thái hậu. Tuy nhiên, có một thiếu nữ đơn sơ khiêm nhường quyết tâm dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, lại được tuyển chọn để sinh hạ vị Vua cao cả trên hết các vua, Đấng mà ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Người sẽ ngự trên ngai vàng của Đavít và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời.”[1] Vị vua ấy chính là Đức Giêsu Kitô, vì thế, mẹ của Người: Đức Trinh Nữ Maria, được trở thành Nữ Hoàng Thiên quốc.

Chính Thiên Chúa đã yêu thương và ưu tuyển Mẹ từ đời đời, để làm mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Sứ thần Gabriel đã trình bày cho Mẹ biết về nguồn gốc và sứ mạng của Đấng mà Mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai…Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người… và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (cc.31-33). Người Con của Mẹ sẽ mang một trọng trách với dân tộc và cả nhân loại vì kế thừa ngai vàng vua Đavid, và sẽ trị vì đến muôn đời.

Như thế, Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ không chỉ vì cá nhân Mẹ, nhưng vì toàn thể nhân loại. Mẹ được gọi và được chọn, là vì tất cả chúng ta. Việc ưng thuận hay không ưng thuận của Mẹ sẽ quyết định số phận của toàn thể nhân loại! Tâm hồn trinh khiết vô nhiễm của Mẹ không hề bị lu mờ vì tội lỗi, nên Mẹ ý thức đầy đủ về sự hệ trọng đó.

Với sự khiêm hạ tột cùng, Mẹ lãnh nhận sứ mạng ấy trong sự tuân phục và yêu mến trọn vẹn đối với Thiên Chúa và con người: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Mẹ đã hạ mình, nhìn nhận “phận nữ tỳ hèn mọn” trước mặt Thiên Chúa, để phục vụ kế hoạch cứu độ theo ý Người. Điều đó đồng nghĩa với việc Mẹ sẵn sàng trở nên nữ tỳ phục vụ những con người được Thiên Chúa cứu độ, trước hết là người chị họ Elizabeth và bé Gioan Tẩy Giả[2], sau là các môn đệ của Chúa Giêsu và những người mà Chúa Giêsu đón nhận…

Sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, và được tôn vinh vượt lên trên chín phẩm thiên thần, trên các bậc thánh nhân. Vì là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, Mẹ cũng được tôn kính như Thái Hậu, như Nữ Hoàng để can thiệp và chuyển cầu cho chúng ta.[3] Mẹ là “Nữ vương các thánh thiên thần… Nữ vương các thánh Tử Đạo, Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ… Nữ vương ban sự bình an…”[4] Đặc biệt, từ rất lâu, kinh “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…”[5] đã được các tín hữu kêu cầu Mẹ, sùng kính và tin vào vai trò của Mẹ trên thiên quốc.

Thiên Chúa đã chọn Đức Maria vì lợi ích của tất cả chúng ta. Thiên Chúa cũng gọi tôi vào đời không chỉ vì tôi, mà còn vì cộng đồng nhân loại. Chúng ta biết ơn Mẹ, đồng thời ý thức sự hiện diện của mình trong gia đình, họ hàng, lối xóm, giáo xứ và những cộng đồng mà ta có liên quan, để góp phần tích cực vào đời sống chung bằng tất cả nỗ lực, tình yêu và sự khiêm tốn của mình.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa.
  • Luôn hiện diện cách tích cực và khiêm tốn: sẵn sàng làm mọi việc theo khả năng của mình, không đùn đẩy việc chung cho người khác.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, con xin cám ơn Mẹ đã cộng tác với Chúa để đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin Mẹ hằng chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa.

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy…

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kinh-lay-nu-vuong-nhu-mai.dogiCaETznQM.html

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Is 9,6

[2] X. Lc 1,39-45.56

[3] X. https://gdanhducmebanon.org/2023/08/21/cung-me-cam-ta-thien-chua-ba-ngoi-duc-maria-trinh-nu-vuong/

[4] Kinh Cầu Đức Bà, https://ditimchanly.org/sach-kinh-kinh-thanh/thang-kinh-duc-me/kinh-cau-va-may-kinh-kinh-duc-ba-cach-rieng.html

[5] https://sites.google.com/site/vietnameseprayers/lay-nu-vuong

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *