fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 19.11.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

19.11.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Ga 12,24-26

“Ai coi thường mạng sống mình ở đời này,
thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25).

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sống là khát vọng tự nhiên của con người. Càng cận kề với cái chết, con người càng thèm được sống. Ngay từ Cựu Ước, Dân Chúa đã xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền trên sự sống và cái chết của mình, nên việc trung thành tôn thờ Thiên Chúa quan trọng hơn việc níu kéo sự sống đời này. Sách Macabê thuật chuyện một người mẹ can đảm đã khuyên bảy người con trai thà sẵn sàng chịu mọi cực hình và cả cái chết, còn hơn là vi phạm Luật Chúa, vì tin rằng chính Chúa sẽ trả lại sự sống cho họ.[1]

Sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, các tông đồ hăng say loan báo Tin Mừng về sự sống lại. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Cô-lô-xê: “Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng.”[2]  Tin Mừng mà các tông đồ loan báo không phải là một lý thuyết mơ hồ, hay đúng hơn, đây là một con người thật. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chấp nhận bị nghiền nát trong đau khổ và cái chết, nhưng vẫn một lòng yêu thương và tha thứ cho những kẻ gây đau khổ cho mình. Chính khi trải qua cái chết đau thương và Phục Sinh khải hoàn, Chúa Giêsu Kitô ban ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch chắc chắn cho chúng ta về niềm tin vào sự sống đời đời. Trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, các tông đồ và rất nhiều vị tử đạo đã hy sinh mạng sống để minh chứng lòng trung thành với Chúa.

Hơn 400 năm trước, khi Tin Mừng được loan truyền đến Việt Nam, cha ông chúng ta đã đón nhận và trung thành sống chết với đức tin của mình. Giống như chúng ta, các ngài cũng thích được sung sướng, sợ đau khổ và sợ chết. Nhưng khi phải chọn lựa giữa sự sống đời này hoặc tin vào Chúa Kitô, các ngài đã sẵn sàng chết để được sống đời đời với Chúa, vì tin vào lời Chúa: “Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (c.25). Nhờ ơn Chúa, các ngài đã “kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Chúa Kitô trên con đường Thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng”.[3] Một điều đặc biệt làm cho các ngài nên giống Chúa Kitô là “cam lòng chịu chết mà không oán hận”,[4] nhờ đó, các ngài trở nên Hoa Quả Đầu Mùa làm vinh danh Chúa và Giáo Hội Việt Nam.

Ngày nay, ít người dùng bạo lực, tra tấn, bắt chúng ta bỏ đạo hay chối Chúa như thời xưa; nhưng đức tin vào Thiên Chúa của chúng ta lại gặp nhiều cám dỗ về tình-tiền-tài làm chúng ta mù quáng, không chọn đi vào con đường của Chúa, không dám sống vì Tin mừng. Được hạnh phúc là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta noi gương các ngài: Dám sống trung thành với Chúa và Giáo Hội, dù đôi khi phải chịu thua thiệt, mất mát, chỉ vì YÊU.

Khi thưa Xin Vâng, Đức Maria đã “đánh mất chính mình” để chọn ý Chúa, và Mẹ đã sống lời Xin Vâng ấy đến cùng trong niềm hy vọng. Nhờ nên một với Chúa Giêsu trong huyết nhục, Mẹ được tham dự sâu xa vào sự sống thần linh của Đấng là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Dưới chân Thập giá, nhìn Con yêu trút hơi thở cuối cùng, lòng Mẹ như chết lịm theo lưỡi giáo vô hình, nhưng đức tin và niềm hy vọng nơi Mẹ không hề nao núng. Mẹ thật xứng đáng là Nữ vương các thánh Tử Đạo.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi can đảm chọn làm theo ý Chúa, dù gặp khó khăn thử thách.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ là Nữ vương các thánh Tử Đạo, xin dạy con biết tận dụng mọi khó khăn thử thách ở đời này, như cơ hội kết hiệp sâu xa với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhờ đó, con được kết hiệp với Người trong sự sống đời đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

——————————————-

November the 19th 2023

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A

SOLEMN FEAST OF VIETNAMESE SAINTS MARTYRS

Ga 12,24-26

 Anyone who hates their life in this world
will keep it for eternal life
”  (Ga 12,25)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

Living is a natural human aspiration. The closer a person is near to death, the stronger he (she) is craving for life. Right from the Old Testament period, God’s People had believed that God is the unique One Who has the power over their life and death, therefore, faithfully worshiping God is more important than sticking fast to this earthly life. The book of Maccabees related the story of a courageous mother who was advising her seven sons to willingly endure the hardships and even their death sooner than contravene God’s laws, for the sake of the belief that their lives would be given back by God Himself.[5]

After Jesus had risen and ascended into heaven, the apostles fervently preached the Good News about the resurrection. The Colossian faithful were advised by St. Paul: “Continue in your faith, established and firm, and do not move away from the hope of the Gospel which you heard”.[6] The Gospel which was preached by the apostles isn’t a vague theory, or rather, It’s a real person. That’s Jesus Christ Himself, Who accepted being crushed to sufferings and death, but those who caused Jesus to suffer have still been loved and forgiven by Him.  It was truly while Jesus Christ had experienced His painful death and triumphant resurrection, the whole of humanity has been bestowed the salvation grace by Him, Whose resurrection is for us a steady source of our belief in eternal life. Throughout the Church’s history, the apostles and so many martyrs sacrificed their lives for proving their loyalty to God.

It was over 400 years ago, when the Good News had been propagated to Vietnam, It was received by our ancestors who loyally lived and died together with their faith. In common with us, our ancestors also liked happiness, they feared sufferings and death. But when our ancestors had to choose between life in this world or belief in Christ, they were set for death so as to live everlastingly with God, as they trusted in God’s word: “Anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life” (s.25). Thanks to God’s grace, these martyrs “steadfastly endured the hardships and sufferings, they were determined to follow Christ on the Cross path, and sacrificed as far as their last blood drop”.[7] A special fact that made these martyrs similar to Christ is “their willingness to die without resentment”,[8] owing to that, they became the First Fruits of the Season through which God and the Vietnamese Church have been glorified.

Nowadays, there’re few people who use the violence, torture, in order to force upon us for becoming the apostates or denying God like in the past; but as regard our faith in God, we’ve encountered many temptations about love-money-talent which have made us blind, without choosing to set in God’s way, and without daring to live for the Good News. Having happiness to be the descendants of Vietnamese Saints Martyrs Whose examples we follow: Dare to live loyally to God and the Church, even though we sometimes have to suffer the damages and losses, just because of LOVE.

When Mary said Yes, She “lost Herself” so as to choose God’s will, and She had lived this Yes to the extremity in hope. Due to becoming oneness together with Jesus in blood-relationship, Mary participated profoundly in the divine life of God Who is the Resurrection and Life. At the cross foot, while witnessing Her dear Son was breathing His last, Her heart had felt as if it was losing consciousness along with the invisible sword, but Her faith and hope didn’t flinch. Mary has been worthy to be the Saints Martyrs’ Queen.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I courageously choose to do God’s will, in spite of the difficulties and challenges.

PRAY WITH MARY

O Mary, Saints Martyrs’ Queen, I beg of You for teaching me to take full advantage of all difficulties and challenges in this world, as the opportunities to deeply unite with Jesus’ passion, and as a result, I am in communion with Him in eternal life. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

 

  • [1] 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29

[2] Bài Đọc II, Cl 1,23

[3] Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

[4] Nt.

[5] 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29

[6] Second Reading Cl 1,23

[7] Vietnamese Saints Martyrs Prayer

[8] id.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *