fbpx

🌟 HOAN LẠC PHỤC SINH 🌟

Bình an, hoan lhạc Phục sinh,

Giê-su ban tặng thọ sinh muôn loài.

Loài người thoát khỏi họa tai,

Chính là tội ác trái, sai của mình.

Đây là một cuộc tái sinh,

Bởi nhờ ân sủng Thánh Linh Chúa Trời.

Từ nay trở lại làm người,

Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời đề ra.

Trở thành con cái của Cha,

Ngày đêm vui sống trong nhà thân thương.

Chính nhờ biết sống khiêm nhường,

Như Thầy Chí Thánh nêu gương cho đời.

Bởi Ngài mong ước mọi người,

Đầy tràn hoan lạc của thời Phục sinh.

Bởi nhờ sống trọn chữ tình,

Với Cha từ ái, đệ huynh mọi người.

Hai Tê Miệt Vườn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *