fbpx

GIA ĐÌNH VINH SƠN-KỶ NIỆM NGÀY DI CHUYỂN THÁNH TÍCH CHA VINH SƠN PHAOLÔ

 26.4.1830

Thánh tích của cha Vinh Sơn Phaolô

Tại nhà mẹ của Tu Hội Truyền Giáo: 95 đường Sèvres, quận 6, Paris.  

Cha Vinh Sơn Phaolô, sinh năm 1581, tại Pháp. Được thúc đẩy bởi Đức Ái của Đức Giêsu Kitô, cha đã dấn thân suốt cuộc đời phục vụ Đức Kitô nơi những anh chị em nghèo khổ về thể xác và tinh thần. Lòng Thương Xót của Chúa được thể hiện nơi cha, tỏa sáng và thu hút nhiều người đi theo con đường phục vụ này. Cha đã trở nên vị sáng lập của Hiệp Hội Các Bà Bác Ái năm 1617 (AIC), Tu Hội Truyền Giáo năm 1625 (CM), Tu Hội Nữ Tử Bác Ái năm 1633 (DC/FdlC) và đến nay cha là ông tổ của hơn 300 ngành, tiếp tục thắp sáng Linh Đạo Vinh Sơn ở khắp 5 châu và làm thành Gia Đình Vinh Sơn.

Cha được Chúa gọi về trời ngày 27.9.1660 và ngày hôm sau, được mai táng trong nhà nguyện của Tu Hội Truyền Giáo là nhà Saint-Lazare ở Paris, nước Pháp. Theo truyền thống của Giáo Hội, trong tiến trình phong chân phước cha Vinh Sơn, có thủ tục mở nắp hòm và công nhận thánh tích của cha. Sau lễ phong thánh ngày 16.6.1737, thánh tích của ngài được đặt trong một hộp bằng bạc và để trên bàn thờ tại nhà nguyện Saint-Lazare. Hộp thánh tích này được mở ra vào nhiều thời kỳ khác nhau để cho các con cái ngài tôn kính.

Đến thời cách mạng Pháp 1789, vì tình hình an ninh bất ổn kéo dài, e rằng sẽ có cuộc di tản, nên thánh tích của cha Vinh Sơn được đem đi giấu trước tại nhà ông chưởng khế của Tu Hội Truyền Giáo. Đúng như sự tiên đoán! Ngày 31. 8.1792, các tu sĩ Tu Hội Truyền Giáo bị đuổi ra khỏi nhà Saint-Lazare, chiếc hộp đựng thánh tích ấy bị sung vào tài sản quốc gia.

Quốc hội nước Pháp “đã ra sắc lệnh bãi bỏ tất cả các tổ chức giáo sĩ và giáo dân cũng như tu phục của họ[1], từ ngày 06.4.1792. Tu hội Nữ Tử Bác Ái cùng chung số phận này. Mẹ Bề Trên Tổng Quyền DELEAU lúc đó đã làm hết sức để thương lượng, hòa hoãn, với mục đích duy trì việc phục vụ người nghèo ngày càng đông và khốn khổ. Tuy nhiên, đến ngày 01.10 năm ấy, “một biệt đội binh lính hùng hậu (190 người) đến ở tại Nhà Mẹ, biến nơi đây thành một doanh trại[2]. Các phòng của Nhà Mẹ bị niêm phong hết, các Nữ Tử Bác Ái phải rút lui từ từ về gia đình, người cuối cùng ra đi là Mẹ Tổng Quyền DELEAU, ngày 11.11. 1793[3].

 Khi tình hình tạm yên ổn, Mẹ DELEAU liền trở lại Paris và sống trong một căn nhà thuê. Đến năm 1800, tu hội Nữ Tử Bác Ái được phép chính thức tập hợp trở lại; trong khi đó, Tu Hội Truyền Giáo vẫn chưa được phép này. Chính vì thế, năm 1806 thánh tích của cha Vinh Sơn được chuyển giao về cho các Nữ Tử Bác Ái. Năm 1815, các Nữ Tử Bác Ái dọn về định cư tại ngôi nhà mới, 140 phố Bắc, Paris, thánh tích của cha Vinh Sơn cũng đồng hành với các Sơ về đó. [4]Việc chứng thực thánh tích, theo giáo luật, được diễn ra tại tòa Tổng Giám Mục Paris, vào tháng 4 năm 1830. Sau đó, Đức Tổng Giám Mục DE QUELEN đem trưng bày thánh tích tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, đựng trong chiếc hộp bằng bạc do giáo phận tặng.

Ngày 26.4.1830, mọi sự ổn định, hộp thánh tích cha Vinh Sơn được rước về nhà Mẹ của Tu Hội Truyền Giáo ở 95 đường Sèvres, quận 6, Paris. Một sự trùng hợp kỳ diệu là cô thiếu nữ Catherine Labouré đang tìm hiểu ơn gọi Nữ Tử Bác Ái tại một cộng đoàn địa phương; cô đã xong giai đoạn Chuẩn Viện và đúng ngày hôm đó cô được dẫn về 140 phố Bắc Paris để gia nhập Tập Viện. Quá vui mừng và sung sướng, Sơ tân Tập Sinh đã tham dự cuộc rước trọng thể này với cộng đoàn[5].

Sơ Catherine Labouré đã được trái tim thánh Vinh Sơn hiện ra 3 lần trong những ngày này, mỗi lần đi viếng nhà nguyện Saint-Lazare về. Sơ cũng không ngờ một hồng ân khác lớn hơn nữa sẽ đến với Sơ, một thời gian sau, là Đức Mẹ hiện ra với Sơ lần thứ nhất vào đêm 18 rạng 19.7 và lần thứ hai vào chiều 27.11 cùng năm đó[6].

Mẹ Maria đã chọn Sơ Catherine Labouré, một thiếu nữ có những nhân đức của người miền quê, đúng như ước muốn của cha thánh Vinh Sơn dành cho chị em Nữ Tử Bác Ái[7] để giao cho Sơ sứ mạng thành lập Hiệp Hội Con Đức Mẹ và phổ biến sứ điệp Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ. Xin Mẹ ban cho những ai đang nối gót cha thánh Vinh Sơn cũng sở hữu được những nhân đức quí báu này.

https://www.youtube.com/watch?v=GMSOm1fCYrU

[1] Lịch sử tu hội Nữ Tử Bác Ái 1633-1981, trang 69

[2] Nt. trang 75

[3] Nt. trang 76

[4] Cầu nguyện với thánh Vinh Sơn-phần Thánh Lễ, Tỉnh Dòng Nữ Tử Bác Ái Việt Nam, trang 45 

[5] X. Đức Mẹ và thánh nữ Catherine Labouré – Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam, trang 20-21 

[6] Nt. 22tt

[7] Noi gương các chị em thôn quê- BNC của thánh Vinh Sơn ngày 25.01.164

GIA ĐÌNH VINH SƠN

KỶ NIỆM NGÀY DI CHUYỂN THÁNH TÍCH

CHA VINH SƠN PHAOLÔ

26.4.1830

Thánh tích của cha Vinh Sơn Phaolô

Tại nhà mẹ của Tu Hội Truyền Giáo: 95 đường Sèvres, quận 6, Paris.  

Cha Vinh Sơn Phaolô, sinh năm 1581, tại Pháp. Được thúc đẩy bởi Đức Ái của Đức Giêsu Kitô, cha đã dấn thân suốt cuộc đời phục vụ Đức Kitô nơi những anh chị em nghèo khổ về thể xác và tinh thần. Lòng Thương Xót của Chúa được thể hiện nơi cha, tỏa sáng và thu hút nhiều người đi theo con đường phục vụ này. Cha đã trở nên vị sáng lập của Hiệp Hội Các Bà Bác Ái năm 1617 (AIC), Tu Hội Truyền Giáo năm 1625 (CM), Tu Hội Nữ Tử Bác Ái năm 1633 (DC/FdlC) và đến nay cha là ông tổ của hơn 300 ngành, tiếp tục thắp sáng Linh Đạo Vinh Sơn ở khắp 5 châu và làm thành Gia Đình Vinh Sơn.

Cha được Chúa gọi về trời ngày 27.9.1660 và ngày hôm sau, được mai táng trong nhà nguyện của Tu Hội Truyền Giáo là nhà Saint-Lazare ở Paris, nước Pháp. Theo truyền thống của Giáo Hội, trong tiến trình phong chân phước cha Vinh Sơn, có thủ tục mở nắp hòm và công nhận thánh tích của cha. Sau lễ phong thánh ngày 16.6.1737, thánh tích của ngài được đặt trong một hộp bằng bạc và để trên bàn thờ tại nhà nguyện Saint-Lazare. Hộp thánh tích này được mở ra vào nhiều thời kỳ khác nhau để cho các con cái ngài tôn kính.

Đến thời cách mạng Pháp 1789, vì tình hình an ninh bất ổn kéo dài, e rằng sẽ có cuộc di tản, nên thánh tích của cha Vinh Sơn được đem đi giấu trước tại nhà ông chưởng khế của Tu Hội Truyền Giáo. Đúng như sự tiên đoán! Ngày 31. 8.1792, các tu sĩ Tu Hội Truyền Giáo bị đuổi ra khỏi nhà Saint-Lazare, chiếc hộp đựng thánh tích ấy bị sung vào tài sản quốc gia.

Quốc hội nước Pháp “đã ra sắc lệnh bãi bỏ tất cả các tổ chức giáo sĩ và giáo dân cũng như tu phục của họ[1], từ ngày 06.4.1792. Tu hội Nữ Tử Bác Ái cùng chung số phận này. Mẹ Bề Trên Tổng Quyền DELEAU lúc đó đã làm hết sức để thương lượng, hòa hoãn, với mục đích duy trì việc phục vụ người nghèo ngày càng đông và khốn khổ. Tuy nhiên, đến ngày 01.10 năm ấy, “một biệt đội binh lính hùng hậu (190 người) đến ở tại Nhà Mẹ, biến nơi đây thành một doanh trại[2]. Các phòng của Nhà Mẹ bị niêm phong hết, các Nữ Tử Bác Ái phải rút lui từ từ về gia đình, người cuối cùng ra đi là Mẹ Tổng Quyền DELEAU, ngày 11.11. 1793[3].

 Khi tình hình tạm yên ổn, Mẹ DELEAU liền trở lại Paris và sống trong một căn nhà thuê. Đến năm 1800, tu hội Nữ Tử Bác Ái được phép chính thức tập hợp trở lại; trong khi đó, Tu Hội Truyền Giáo vẫn chưa được phép này. Chính vì thế, năm 1806 thánh tích của cha Vinh Sơn được chuyển giao về cho các Nữ Tử Bác Ái. Năm 1815, các Nữ Tử Bác Ái dọn về định cư tại ngôi nhà mới, 140 phố Bắc, Paris, thánh tích của cha Vinh Sơn cũng đồng hành với các Sơ về đó. [4]Việc chứng thực thánh tích, theo giáo luật, được diễn ra tại tòa Tổng Giám Mục Paris, vào tháng 4 năm 1830. Sau đó, Đức Tổng Giám Mục DE QUELEN đem trưng bày thánh tích tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, đựng trong chiếc hộp bằng bạc do giáo phận tặng.

Ngày 26.4.1830, mọi sự ổn định, hộp thánh tích cha Vinh Sơn được rước về nhà Mẹ của Tu Hội Truyền Giáo ở 95 đường Sèvres, quận 6, Paris. Một sự trùng hợp kỳ diệu là cô thiếu nữ Catherine Labouré đang tìm hiểu ơn gọi Nữ Tử Bác Ái tại một cộng đoàn địa phương; cô đã xong giai đoạn Chuẩn Viện và đúng ngày hôm đó cô được dẫn về 140 phố Bắc Paris để gia nhập Tập Viện. Quá vui mừng và sung sướng, Sơ tân Tập Sinh đã tham dự cuộc rước trọng thể này với cộng đoàn[5].

Sơ Catherine Labouré đã được trái tim thánh Vinh Sơn hiện ra 3 lần trong những ngày này, mỗi lần đi viếng nhà nguyện Saint-Lazare về. Sơ cũng không ngờ một hồng ân khác lớn hơn nữa sẽ đến với Sơ, một thời gian sau, là Đức Mẹ hiện ra với Sơ lần thứ nhất vào đêm 18 rạng 19.7 và lần thứ hai vào chiều 27.11 cùng năm đó[6].

Mẹ Maria đã chọn Sơ Catherine Labouré, một thiếu nữ có những nhân đức của người miền quê, đúng như ước muốn của cha thánh Vinh Sơn dành cho chị em Nữ Tử Bác Ái[7] để giao cho Sơ sứ mạng thành lập Hiệp Hội Con Đức Mẹ và phổ biến sứ điệp Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ. Xin Mẹ ban cho những ai đang nối gót cha thánh Vinh Sơn cũng sở hữu được những nhân đức quí báu này.

https://www.youtube.com/watch?v=GMSOm1fCYrU

[1] Lịch sử tu hội Nữ Tử Bác Ái 1633-1981, trang 69

[2] Nt. trang 75

[3] Nt. trang 76

[4] Cầu nguyện với thánh Vinh Sơn-phần Thánh Lễ, Tỉnh Dòng Nữ Tử Bác Ái Việt Nam, trang 45 

[5] X. Đức Mẹ và thánh nữ Catherine Labouré – Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam, trang 20-21 

[6] Nt. 22tt

[7] Noi gương các chị em thôn quê- BNC của thánh Vinh Sơn ngày 25.01.1643

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *