fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.06.2024 – CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

02.06.2024 – CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – NĂM B

Mc 14,12-16,22-26

“Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy.”
(Mc 14,22.24)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai-cập, Thiên Chúa muốn chọn Israel làm dân riêng của Người, nhưng Người cho họ được tự do chọn lựa. Sau khi nghe ông Môsê (người trung gian) chuyển Lời của Đức Chúa, dân đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.” Rồi họ giết bò tế lễ Đức Chúa. Ông Môsê lấy máu bò rảy lên bàn thờ và trên dân chúng để ký kết giao ước.[1]

Trong Giao Ước cũ (Cựu Ước), “máu các con dê, con bò” còn được dùng trong nghi lễ thanh tẩy. Vị thượng tế sẽ dùng máu dê, bò hay nước tro của xác bò cái rảy lên những người bị nhiễm uế để thanh tẩy họ.[2] Đó là hình bóng rất mờ nhạt về hiệu lực của Máu Chúa Kitô, đã đổ ra trên thánh giá để thanh tẩy tội lỗi chúng ta và toàn thể nhân loại.

Hơn thế nữa, ngoài việc tự nguyện chịu chết để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu còn muốn ban tặng chính Thịt và Máu Người làm của ăn, của uống cho con người, để ta được sống bằng chính sự sống thần linh của Người. Đây là sáng kiến tuyệt vời của Tình yêu, một nghĩa cử cao đẹp của vị Thầy sẵn sàng thí mạng cho người mình yêu. Để thực hiện sáng kiến ấy, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã “đặt chỗ” để người ta dọn sẵn cho Người và các môn đệ ăn lễ Vượt Qua, và mọi sự đều xảy ra đúng như Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ khi sai họ vào thành.

Như thế, Người biết chắc cái chết đã gần kề, nhưng trước khi bị treo trên thập giá, Người tự hiến chính mình để nuôi sống nhân loại và ở lại với họ mãi mãi.[3] Người cầm Bánh, Rượu, rồi long trọng tuyên bố: “Đây là Mình Thầy… Đây là Máu Thầy”, và trao cho các môn đệ nhận lãnh. Chính tình yêu thôi thúc Người trở nên “thực phẩm thần linh”, để đem lại sự sống đời đời cho con người. Bí tích Thánh Thể liên kết mật thiết với mầu nhiệm thập giá: Chúa Giêsu vừa hiến mình để cứu chuộc và xá tội cho chúng ta, vừa trở nên lương thực nuôi linh hồn chúng ta trên đường về quê trời.

Thánh Thể còn là sự hiệp thông, là lời mời gọi hãy đến để cùng ăn tấm bánh, cùng uống chén rượu. Nhờ đó, chúng ta sống bằng sự sống thần linh, biết hiệp thông với anh chị em cùng dự Bữa Tiệc Thánh, biết chia sẻ và cùng liên đới, hỗ trợ nhau sống bình an, hạnh phúc ngay từ đời này và cùng bước vào sự sống vĩnh cửu mai sau.

Chúng ta xác tín vào sự hiện diện đích thực và sống động của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể: ĐÂY LÀ MẦU NHIỆM ĐỨC TIN. Chúng ta “loan truyền Chúa đã chịu chết” bằng việc đón nhận những hy sinh vì tình yêu như Chúa Giêsu, và cộng tác với ơn Chúa để lướt thắng những cơn cám dỗ, để “tuyên xưng Chúa sống lại” bằng một đời sống mới. Chúng ta cần ý thức chuẩn bị tâm hồn sạch tội, trang hoàng bằng những hy sinh, những tâm tình yêu mến, thờ lạy, kính tôn, để mỗi lần rước Chúa, là mỗi lần ta được nên một với Thiên Chúa quyền năng.

Nhờ được hưởng trước ơn cứu độ, với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria đã trở thành Nhà Tạm đầu tiên, nơi “cất giữ” Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ đã hết lòng cung kính tôn thờ Chúa ngay khi Người ngự trong lòng Mẹ, và hoàn toàn nên một với Người trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và yêu thương con người. Mẹ xác tín Đấng Mẹ được phúc cưu mang cũng chính là “Đấng cứu độ tôi”.[4] Đến với Mẹ, Mẹ sẽ dạy ta yêu mến, tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể và nên giống Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi chuẩn bị tâm hồn khi tham dự Thánh lễ và Rước lễ cách sốt sắng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết chiêm ngắm, tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể cho xứng đáng. Xin giúp con giữ tâm hồn sạch tội, để luôn sẵn sàng có chỗ cho Chúa ở trong con, để con được sống với Chúa đời này và đời đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————-o0o————–

June the 2nd 2024 –

THE NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, YEAR B

Mc 14,12-16,22-26

“This is my Body. This is my Blood”
(Mc 14,22.24)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

After the Israelitish people were released from the Egyptian slavery yoke, God wished to choose Israel as His private people whom He yet let freely choose. After the Lord’s word was conveyed by Moses (a mediator), the people replied: “We will observe all the commands that the Lord has decreed”. Then the bullocks were immolated to the Lord. Their blood was sprinkled by Moses on the altar and on the people for signing the Covenant.[5]

In the Old Covenant (Old Testament), “the blood of goats and bulls” was used too in the purification rituals. Their blood or the ashes of the heifer corpse were sprinkled by the high priest on those who had incurred defilement  in order  that they would be purified.[6] This is a very faint shadow about the effect of the Christ’s Blood That was poured out on the cross so as to purify our sins and the whole of mankind.

Furthermore, besides Jesus’ voluntary death for humanity’s salvation, He has still wished to grant His own Flesh and Blood as food and drink for human beings, so that we’ll live on His own divine life. This is a wonderful initiative of Love, a magnanimous gesture of the Master Who wished to sacrifice His life for the ones whom He has loved. For the sake of carrying out this initiative, in the last meal with His disciples, Jesus had “booked a reservation” for Him and His disciples, in order that the Passover feast would be prepared, and everything happened exactly as Jesus’ disciples were instructed by Him Who sent them into the city.

Jesus thus surely knew that His death would be near, but before being hanged on the cross, He sacrificed Himself to nourish humanity and stayed with them forever.[7] Jesus took some bread and a cup of wine, then He solemnly declared: “This is my Body… This is my Blood”, and His disciples were given to  receive them. It’s the love which Jesus was urged to become the “divine food”, for the aim of bringing eternal life to human beings. The Eucharist has intimately united to the mystery of the cross: Jesus not only sacrificed Himself to redeem and forgive our sins, but also to become nourishing food for our soul on the way home to heaven.

The Eucharist is also the communion, the invitation for coming to eat together a bread and drink together a cup of wine. We hence live a divine life, we’re aware of communion with our kins who are attending  together the Holy Banquet, of sharing and solidarity, of supporting each other to live peacefully, happily right from this earthly life and to enter together into the everlasting life in the future.

We rely on Jesus’ authentic and living presence in the Eucharist Sacrament: THIS IS A MYSTERY OF FAITH. We “proclaim the Lord’s death” through receiving the sacrifices because of love as Jesus, and cooperating with God’s grace so as to overcome the temptations, to “profess His Resurrection” through a new life. We have to consciously prepare our soul to be free from sin, to be adorned with the sacrifices, feelings of love, worship and respect, so that every time we receive the Lord, we become one with powerful God.

Thanks to enjoying in advance the salvation grace, with the Immaculate Conception privilege, Mary became the first Tabernacle where Jesus in the Eucharist is being “stored”. Jesus was respectfully wholeheartedly worshiped by Her as soon as He had been being in Her womb, and She completely became one with Him in the obedience to the Father’s will and the love for human beings. Mary had relied on the One Whom She had been conceiving is also truly “My Savior”.[8] While coming to Mary, we’ll be taught by Her to love, to worship Jesus in the Eucharist and to become like Him.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I prepare my soul when I attend the Mass and piously receive the Communion.

PRAY WITH MARY

O Mary, teach me to contemplate Jesus in the Eucharist and to worthily worship Him. Assist me in keeping my soul to be free from sin, in order that I’m always ready to have a place for Him within me, to live with Him in this life and in eternity. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

 

[1] X. Bài Đọc I, Xh 24,3-8

[2] X. Bài Đọc II, Dt 9,13

[3] X. Ga 6,56

[4] Lc 1,47

[5] First Reading, Ex 24,3-8

[6] Second Reading, Heb 9,13

[7] Jn 6,56

[8] Lc 1,47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *