fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 16.06.2024 – CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

16.06.2024 – CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 4,26-34

“…Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức,
hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên…”
(Mc 4,27)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Những ai đã có kinh nghiệm trồng cây tre, sẽ thấm thía sự kiên nhẫn chờ đợi là thế nào. Thật vậy, khi mới được trồng, nó mọc rất chậm: sau 4 năm chỉ tăng thêm 3cm. Nhưng khi đến năm thứ 5, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với 30cm chiều cao mỗi ngày và chỉ 6 tuần sau, nó đã cao 15 mét. Thì ra, nó dành toàn bộ sức lực cho việc cắm rễ hàng trăm mét dưới đất trong 4 năm đầu tiên, và khi đã đủ sức, nó mới tăng vọt chiều cao của thân cây đến vậy.[1]

Kinh nghiệm đó giúp chúng ta dễ hiểu sứ điệp Lời Chúa trong Chúa Nhật XI thường niên năm B hôm nay: trong cảnh lưu đày cùng cực, ngôn sứ Êdêkiel nói với Dân Israel cứ kiên nhẫn chờ đợi, vì chắc chắn Đức Chúa sẽ giải thoát họ. Người là Đấng sẽ làm cho “chồi non từ ngọn cây hương bá” phát triển thành một cây hương bá huy hoàng, cho muôn chim đến nương náu.[2]

Chồi non” ấy chính là Đức Giêsu, Đấng âm thầm đến giữa thế gian, sống tại làng quê “Nazareth nào có cái chi hay?[3] Nhưng từ Đức Giêsu thành Nazareth ấy, một Hội Thánh đã phát sinh và ngày nay lan tràn khắp thế giới. Hơn 2000 năm, Giáo Hội mang trong mình mầm sống thần linh của Chúa Giêsu cứ âm thầm lớn lên trong thế giới, đúng như dụ ngôn Chúa Giêsu đã mô tả: “…Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên…” (c.27), và đơm bông, kết hạt, trở nên hữu dụng cho muôn loài.

Hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng người, gieo vào thế giới. Lời kinh có sức mạnh tiềm tàng để trổ bông, kết hạt khi đến thời đến buổi. Sức mạnh tiềm tàng của Hạt Giống chính là sức mạnh, quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, Đấng luôn quan phòng và âm thầm tác động trong thế giới, để dẫn dắt lịch sử Giáo Hội, lịch sử thế giới và lịch sử của mỗi người.

Mỗi người chúng ta cũng là một hạt giống được gieo vào gia đình, xã hội, Giáo Hội và thế giới. Chúng ta mang mầm sống của Tin Mừng vào giữa nền văn hóa và thời đại chúng ta đang sống, để làm cho mầm sống Tin Mừng trổ sinh hoa trái qua mỗi cử chỉ, lời nói và việc làm của ta và ta nên kiên nhẫn chờ đợi. Từ sự khởi đầu khiêm tốn, như một cử chỉ thân thiện giữa một môi trường khép kín và lạnh lùng, để rồi dần dần sẽ có những ánh mắt thiện cảm, những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt cằn cỗi vì khổ đau… Hạt giống ấy cũng có thể là cố gắng đầu tiên để mỉm cười với cuộc sống sau một thất vọng nặng nề, hay bước đi đầu tiên để đến với người mình không thích, để làm hòa với người hiềm khích với mình… Một khi đã trải nghiệm những hy sinh âm thầm và đau đớn ấy của hạt giống được “gieo xuống” và mục nát, chúng ta sẽ hiểu được nỗi khao khát của thánh Phaolô Tông đồ là “lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa.”[4] Nhưng, dù sống hay chết, ngài chỉ tha thiết trổ sinh những hoa trái tốt lành để làm đẹp lòng Chúa.

Đức Maria là hạt giống tốt lành được gieo vào dòng họ Đa-vít, để chuẩn bị đón nhận chồi non là Đức Giêsu. Cuộc sống khiêm nhường, âm thầm và đầy tình bác ái của Mẹ đã trổ sinh những hoa trái thánh thiện, đem lại niềm vui, sự an ủi cho mọi người xung quanh: gia đình bà Elizabeth, đám cưới tại Cana, các Tông đồ… và cả chúng ta ngày nay cũng vẫn nhận được biết bao ơn lành của Mẹ. Hoa trái tuyệt vời nhất mà Mẹ trao tặng cho mỗi người chúng ta và cho cả nhân loại, chính là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi sống bác ái yêu thương, và kiên trì chờ đợi hạt giống nẩy mầm và mọc lên.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong mỗi tư tưởng, lời nói, việc làm, để mọi người nhận biết Chúa hiện diện nơi con, và các việc bác ái của con thật sự đem lại ích lợi cho tha nhân.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————o0o————

June the 16th 2024

   ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR B

Mk 4,26-34

Night and day, while he sleeps, when he is awake,
the seed is sprouting and growing
(Mk 4,27)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

Those who have had the experience of planting bamboo will penetrate how patient waiting is. When the bamboo has just been planted, it indeed grows very slowly: it only increased by 3 cm after four years. But from the fifth year, the bamboo will sprout strongly, with a height of 30 cm each day, and after six weeks alone, it is 15 m in height. It turns out that the bamboo has reserved all its energy for rooting hundreds of meters underground in the first four years, and when it has enough strength, the trunk has been soaring in height to such an extent.[5]

Through that experience, we’ll be easily helped to understand the message of God’s word today on the Eleventh Sunday of Ordinary Time, Year B: In the extreme drudgery of the exile situation, Israelitish People were said by Ezekiel prophet that they should wait patiently, since they would certainly be released by the Lord. He’s the One Who will make “a shoot from the top of the cedar” become a noble cedar, where every kind of bird will live beneath it.[6]

That shoot” is Jesus Himself, Who silently came into the world, lived in a country village (Nazareth): “Can anything good come out of Nazareth?[7] But from Jesus of Nazareth village, a Church arose and nowadays, She has spreaded all over the world. For more than 2000 years, the Church has carried in Herself Jesus’ divine living germ which has still been silently growing in the world, just as Jesus described in His parabol: “… Night and day, while he sleeps, when he is awake, the seed is sprouting and growing…” (s.27), it has bloomed,  granulated, and become useful for all living beings.

God’s word seed has been sown into the human heart, sown into the world. God’s word has the potential power to bloom and granulate when the time comes. The potential power of Seed is truly the strength, power and love of God, Whose incessant providence and silent impact have been in the world, in order to lead the Church’s history, the world’s one and each person’s one.

Each of us is also a seed which was sown into the family, society, the Church and the world. We bring the living germ of Good News in the midst of the culture and era in which we’re living, so that through each of our gestures, words and deeds, we make the living germ of Good News bloom and bear fruit, for which we should wait patiently. From the modest beginning, such as a friendly gesture in the middle of a closed and cold environment, then there will gradually be the sympathetic eyes and radiant smiles on the faces which have been  barren due to sufferings… This seed can also be the first effort to smile at life after a severe disappointment, or the first step for coming to someone whom we’ve disliked, for making peace with someone who has a grudge against us…  Once we have experienced the silent and painful sacrifices of the seed which was “sown” and decayed, we’ll understand the Apostle St. Paul’s desire which was: “to be exiled from the body and make our home with the Lord.”[8] But whether  St. Paul had been living or died, he was passionate alone for bringing forth the good fruits so that God would be pleased.

Mary is a good seed which was sown into David lineage, so as to be prepared for receiving the shoot that is Jesus. Her modest, silent life and plentifully charitable one bloomed and bore the holy fruits which brought joy, consolation to everyone who was around Her: Elizabeth’s family, the wedding at Cana, the Apostles… and it’s even ourselves nowadays, we’ve still received countless graces from Her as well. The most wonderful fruit that each of us and the whole humanity have been given by Her is Jesus Himself, the Savior.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I live charitably in love, and I patiently wait for the seed which will sprout and grow.

PRAY WITH MARY

O Mary, teach me to be aware of intimate combination with Jesus in each of my thoughts, words and deeds, so that everyone recognizes that God is present within me, and my charitable deeds really bring benefit to the others. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. https://wamico10.vn/dinh-luat-cay-tre-don-gian-ma-90-so-dong-khong-lam-duoc-10-nam-giau-tai-vi-1-phut-phat-huy.html

[2] X. Bài Đọc I, Ed 17,22-24

[3] Ga 1,46

[4] Bài Đọc II, 2Cr 5,8

[5] https://wamico10.vn/dinh-luat-cay-tre-don-gian-ma-90-so-dong-khong-lam-duoc-10-nam-giau-tai-vi-1-phut-phat-huy.html

[6] First Reading, Ed 17,22-24

[7] Jn 1,46

[8] Second Reading, 2Cr 5,8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *