fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.06.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

23.06.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Mc 4,35-41

“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
(Mc 4,41)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Biến cố Vượt Qua Biển Đỏ là phép lạ vĩ đại nhất mà toàn dân Do thái đều ghi nhớ và truyền lại cho con cháu muôn thế hệ. Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng cao cả trên thiên nhiên, sóng nước và cả thế lực mạnh mẽ của quân đội Ai-cập[1] để cứu độ họ. Thế nhưng, khi gặp sóng gió trong cuộc đời, ông Gióp đã than trách Chúa. Chúa trả lời cho ông biết: Người là Đấng vạch biên giới cho sông ngòi, biển cả, cho mây giăng, thổi gió thì cũng chính Người bắt sóng gió phải vỡ tan.[2] Chúa cho phép ma quỷ thử thách ông Gióp: mất hết tài sản, con cái bị bệnh tật; nhưng ông vẫn tin vào Chúa, thì Người đã ban lại cho ông tất cả.

Những người đi biển cũng từng kinh nghiệm rằng:

“Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa,
Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân.
Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng,
sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng”.[3]

Đó cũng là kinh nghiệm của các môn đệ Chúa trong Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu vẫn ngủ ngon trên thuyền, cho dù “Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước” (c.37). Thánh sử Mác-cô không nói đến sự sợ hãi của các ông, ngoài câu trách cứ khi họ đánh thức Người: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” (c.38). Nhưng khi Chúa Giêsu thức dậy, ngăm đe gió và biển, lập tức sóng yên biển lặng, thì các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”(c.41)

Sở dĩ các môn đệ sợ hãi vì các ông vừa chứng kiến quyền năng của Thiên Chúa nơi chính Vị Thầy vẫn ở bên cạnh mình. Với người Do thái, con người phàm trần không thể đến gần Thiên Chúa. Nói cách khác: không ai có thể giáp mặt Thiên Chúa thánh thiện mà không phải chết. Chính ông Môsê hay ngôn sứ Êlia cũng phải che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa.[4] Kinh nghiệm đáng nhớ ấy khiến các môn đệ bắt đầu tìm hiểu căn tính đích thực của Đức Giêsu, để từ đó, các ông “biết” Người theo một cái nhìn mới, chứ không còn “biết” “theo quan điểm loài người” như trước nữa.[5]

Có những cơn sóng gió: bất công, tai tiếng, bệnh tật, những sự cố không mong muốn xảy đến khiến cho con thuyền Giáo Hội, giáo xứ, Dòng tu, gia đình và cuộc đời chúng ta bị chòng chành, mất phương hướng… Cũng như các môn đệ, chúng ta thường kêu trách Chúa, như thể Chúa đang giả điếc làm ngơ, hay bất lực trước sự dữ. Chúng ta đã quên rằng: Chúa Giêsu vẫn đang ở trên thuyền với ta, như Người đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”[6] Người đang cùng chịu sóng gió với ta, nhưng Người vẫn bình thản, vì Người làm chủ được sóng gió. Chỉ cần ta một lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, ta sẽ cảm nhận được “Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.”[7]

Ngay sau biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria đã gặp phải sóng gió: nguy cơ tan vỡ gia đình và mất mạng sống. Nhưng xác tín “Đức Chúa ở cùng Bà”,[8] Mẹ vẫn bình tâm phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa: Khi Mẹ không tìm được nhà trọ ở Belem, khi phải bồng con chạy trốn Hêrôđê, khi con lạc mất tại Đền Thờ, nhất là khi Thiên Chúa Cha im lặng để Con Một yêu dấu của Người bị oan ức, cô đơn và đau đớn đến chết trên thập giá. Cuối cùng, Thiên Chúa đã làm cho Con Chí Thánh của Người được Phục Sinh. Chính vì thế, Mẹ không ngớt lời ca tụng: “Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là thánh.”[9]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi bình tĩnh tin tưởng và phó thác vào Chúa mỗi khi gặp gian nan thử thách.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con luôn xác tín vào sự hiện diện đầy tình thương của Chúa, để con vững tin trước những sóng gió cuộc đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

——————o0o—————–

June the 23rd 2024

 TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR B

Mk 4,35-41

“Who can this be?
Even the wind and the sea obey him”
(Mc 4,41)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

The upheaval of Crossing the Red Sea was the greatest miracle which had been deeply impressed by the whole Jewish people, who have transmitted it to their descendants throughout countless generations. For the purpose of saving them, God showed His great power over nature, water waves and even over the strong force of the Egyptian army.[10] But when Job had encountered the turbulence in life, he reproached the Lord Who answered him: He is the One Who marked the bounds for the rivers and seas, He wrapped them in the mist and blew the wind, the waves were also forced to be broken by Himself.[11] The devil was allowed by God to try Job whose properties were all lost, his children got diseases; but he still trusted in God Who gave him everything back.

Those who crossed the sea also used to experience that:

Then they cry out to the Lord in their trouble,
and He brings them out of their distress.
He calms the storm, so that its waves are still.
[12]

This is as well the experience of Jesus’ disciples in the Gospel today, when Jesus was still sound asleep on the boat, although:  “It began to blow a gale and the waves were breaking into the boat so that it was almost swamped” (s 37). St. Mark the Evangelist didn’t mention the disciples’ fear, except their reproach while Jesus was awoken: “Master, do you not care? We are going down” (s 38). But when Jesus woke up, He rebuked the wind and sea which were immediately still, then His disciples were filled with the consternated awe and they said to one another: “Who can this be? Even the wind and the sea obey him” (s 41)

The reason why His disciples were frightened is that they had just witnessed God’s power within the Master Who had still been beside them. Towards the Jews, God cannot be approached by the mortals. In other words: No one can be face to face with holy God without dying. It was Moses himself, or Elijah the prophet, who also had to cover their faces since they didn’t dare to look at God.[13] This memorable experience caused the disciples to begin surveying Jesus’ true identity, then from now onwards, they “know” Him according to a new point of view, they no longer “know” “by the standards of the flesh” as before.[14]

There are the storms: The injustices, scandals, diseases, unexpected incidents which happened and have caused the Church boat, the parishes one, the Religious Congregations one, the families one and our life boat to wobble and to lose their direction… It’s just like the disciples, we often reproach God, as if He’s pretending to be deaf and ignorant or He’s powerless to evil. We forget that: Jesus is still on the boat with us, as He promised: “I am with you always to the very end of the age.”[15] Jesus is enduring the same storm with us, but He’s still unruffled, since He masters the storm. As long as we wholeheartedly rely on God, we’ll perceive that: “God’s love everlastingly goes to me, so that despite the rain and wind, my heart is in peace forever, in peace forever.”[16]

It was right after the Annunciation incident, Mary encountered the turbulence: The risk of Her family breakup and of losing Her own life. But Mary determinately relied that “The Lord is with you”,[17] She still calmly devoted Her life into God’s hands: When Mary didn’t find any inn at Bethlehem, when She had to run away from Herod with Her baby in Her arms, when Her Son was lost at the Temple, especially when the Father silently let His Only beloved Son endure the injustice, solitariness and pain to the point of death on the cross. At last, the most Holy Son of God was resurrected by Him. Therefore, Mary unceasingly praised: “He Who is mighty has done great things for me, and holy is His name.”[18]

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I imperturbably believe in God on Whom I rely each time I encounter the difficulties and trials.

PRAY WITH MARY

O Mary, assist me in having at all times the determined reliance on God’s presence which is full of love, so that I’m firmly confident while confronting the life storms. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. Xh 14,21-22

[2] X. Bài Đọc I, G 38,8-11

[3] Tv 107,28-29

[4] X. Xh 3,6; 1V 19,13

[5] X. Bài Đọc II, 1Cr 5,14-17

[6] Mt 28,20

[7] Lm. Nguyễn Duy, Bài hát “Con vẫn trông cậy Chúa

[8] Lc 1,28

[9] Lc 1,49

[10] Ex 14,21-22

[11] First Reading, J 38,8-11

[12] Ps 107,28-29

[13] Ex 3,6; 1K 19,13

[14] Second Reading, 1Cr 5,14-17

[15] Mt 28,20

[16] Priest Nguyen Duy’s  song “I still rely on God

[17] Lc 1,28

[18] Lc 1,49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *