fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 29.06.2024 – THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

29.06.2024 – THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mt 16,13-19

“Anh là Phêrô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.”
(Mt 16,19a)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng, đó chính là Đức Phanxicô, vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rôma. Ngay sau khi đồng ý ưng thuận kết quả bầu cử của Mật tuyển viện, Đức Thánh Cha được các Hồng Y lần lượt tiến lên chúc mừng và hứa vâng phục ngài. Tuy là kết quả của việc bầu cử theo cách thế nhân loại, nhưng Giáo Hội tin rằng: chính Thiên Chúa mới là Đấng tuyển chọn và soi sáng cho các hồng y cử tri, để bầu chọn người mà Chúa mong muốn.

Nhìn lại điểm khởi đầu của Giáo Hội và phút “đăng quang” của vị giáo hoàng đầu tiên, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về đường lối và cách thức hành động của Thiên Chúa: Thiên Chúa không chọn người có khả năng, nhưng Chúa ban khả năng cho người Chúa chọn. Thật vậy, Chúa Cha đã tuyển chọn Phêrô khi Người mặc khải cho ông nhận biết Chúa Giêsu là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (c.16). Lời tuyên xưng đầy xác tín của tông đồ Phêrô hoàn toàn không phải là kết quả sự hiểu biết của con người, mà do ơn Thiên Chúa ban. Chính vì thế, Chúa Giêsu nói Phêrô là người có phúc, vì ông được chính Chúa Cha mặc khải cho biết về Con của Người. Cũng theo nghĩa đó, một khi được nhận biết và tin vào Chúa Giêsu là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” như thánh Phêrô, chúng ta cũng là những người có phúc.

Khi gọi ông Simon là Phêrô (nghĩa là Tảng Đá), Chúa Giêsu muốn đặt ông làm nền tảng hữu hình cho ngôi nhà Thiên Chúa là Hội Thánh, và Người trao “quyền giữ cửa” cho Phêrô: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (c.19) Chính Chúa Giêsu đã thiết lập quyền bính tối cao đó của thánh Phêrô và các giám mục Rôma kế vị ngài sau này. Quyền bính ấy chỉ có ý nghĩa khi có sự hợp tác thật sự, mỗi người ở cương vị của mình, để củng cố, bảo vệ và phát triển Giáo Hội; như Thánh Phaolô, mà chúng ta mừng kính chung cách trọng thể với thánh Phêrô hôm nay. Hai Vị đúng là hai cột trụ của Giáo Hội, nhưng trước đó, Phaolô vốn là một biệt phái trẻ trung nhiệt thành với đạo Do thái, ông đã hăng say bách hại những ai tin theo Chúa Giêsu mà ông cho là “tà đạo”. Sau khi được nhận biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, ông đã trở nên tông đồ nhiệt thành. Phaolô đã thực thi sứ mạng đặc biệt của mình là loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, trong sự tôn trọng quyền bính của Phêrô, nhưng đồng thời ông cũng góp ý với Phêrô cách thẳng thắn, vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu.[1]

Ngày nay, nhiều người hiểu sai về vai trò của Đức Giáo Hoàng, vì kém tin vào Thiên Chúa nên chỉ muốn đả phá chứ không tín nhiệm, không vâng phục quyền bính của người Chúa tuyển chọn, họ đã vô tình hay cố ý tạo cơ hội cho thế lực sự dữ hoành hành. Nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy”[2].

Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao Giáo Hội của người cho Mẹ Maria chăm sóc. Kể từ đó, Mẹ đã đón nhận, đồng hành và nâng đỡ đức tin cho các tông đồ trong buổi đầu non trẻ của Giáo Hội. Mẹ hiện diện và cầu xin Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ. Mẹ là mẹ của Giáo Hội và của từng người chúng ta. Mẹ luôn đưa dẫn chúng ta đến với Đức Kitô, Đấng mà hai thánh Phêrô và Phaolô đã rao giảng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Dưới sự che chở của Mẹ, tôi lắng nghe, vâng phục Đức Thánh Cha và hiệp hành với Giáo Hội.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ là Nữ vương các tông đồ và là Mẹ của Giáo Hội, xin Mẹ luôn đồng hành với Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn của chúng con, để Giáo Hội luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Gl 2,11

[2] Lc 10,16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *