fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 30.06.2024 – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

30.06.2024 – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 5,21-43

“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”
(Mc 5,36b)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Em bất lực rồi. Các bác thương, thì hàng ngày vợ chồng em vẫn còn được nhìn thấy các con…”, anh Hòa rưng rưng nước mắt nói… Đã mấy năm liền, vợ chồng anh chia nhau ôm các con đi khắp các bệnh viện: con gái 10 tuổi 3 lần mổ tim, con trai 5 tuổi bị ung thư. Mặc dù đã kiệt quệ cả tiền của và sức lực, nhưng anh chị vẫn hy vọng kéo dài sự sống cho các con, nhờ vào tình thương của các bác sĩ và sự giúp đỡ của mọi người.[1]

Ông Gia-ia là trưởng Hội đường Do thái, chắc chắn ông có nhiều cơ hội tìm thầy chạy thuốc cho đứa con gái yêu quý của ông với những vị thầy danh tiếng. Thế nhưng, sau bao nhiêu cố gắng, tốn kém và cực nhọc, tình trạng của đứa bé cứ ngày càng xấu đi, làm ông hết sức đau lòng.

Ông Gia-ia nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm cho những người bất toại, phong cùi, câm điếc… Ông tin Người sẽ cứu được con gái yêu của ông. Ông quyết định ra khỏi vị thế trưởng hội đường mà ông đang có, ra khỏi thành kiến chung của giới lãnh đạo Do thái về Đức Giêsu. Ông tìm đến với Người, sụp xuống dưới chân Người và khẩn khoản: “… Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống” (c.23). Đáp lại lòng tin khiêm tốn của ông, Chúa Giêsu sẵn sàng đi với ông và củng cố đức tin cho ông suốt dọc đường đi, nhất là khi người nhà ông đến báo tin: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” (c.35). Với những người ấy, họ nghĩ rằng một khi thần chết đã ra tay, thì không ai có thể giành lại được.

Nhưng Ðức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (c.36). Cảm động thay phản ứng từ lòng thương xót của Chúa Giêsu! Người mời gọi ông tiếp tục tin, cả khi biết rằng đứa bé con ông đã chết! Ông tin thế nào? Ông tin rằng Người có quyền đoạt lại đứa bé từ tay thần chết và trao lại cho ông, hay đúng hơn, tin rằng Người là chủ sự sống, Đấng sẽ ban lại sự sống cho đứa con yêu của ông. Ông tin và đã được toại nguyện: Đức Giêsu ra lệnh cho đứa bé, nó liền trỗi dậy, đi lại và ăn uống, vì nó đã 12 tuổi.

Sách Khôn ngoan nói rằng: “Thiên Chúa không làm ra cái chết… Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian.[2] Tất cả chúng ta đều là bệnh nhân đau yếu phần xác hoặc tội lỗi phần linh hồn, có khi cả hai tình trạng này. Chúng ta thường sợ hãi trước bệnh tật hoặc cái chết, nhưng Chúa Giêsu dạy: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi!”. Nhìn vào gương ông Gia-ia thể hiện lòng tin cách khiêm tốn, chúng ta tìm đến với Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, hết lòng khiêm tốn “sụp xuống dưới chân Chúa” để khẩn khoản nài xin, hoặc chạm đến Chúa như người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, để được cứu chữa. Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng chạm đến ta và cho phép ta chạm đến Người mỗi ngày.

Trước những biến cố tưởng chừng bế tắc hoàn toàn, Mẹ Maria chỉ có một thái độ duy nhất là tin tưởng trọn vẹn vào quyền năng của Chúa và hành động theo sự dẫn dắt của Người, vì: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”[3] Mẹ tin thai nhi lạ lùng nơi lòng Mẹ là Thiên Chúa của Mẹ, và vì thế, Mẹ không lo sợ khi đối diện với Giuse, với mọi người. Mẹ cũng không buồn phiền lo lắng, khi không tìm được quán trọ tại Belem, không phàn nàn khi phải ôm con mới sinh đi tỵ nạn… Mẹ tin cả khi Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Giờ tôi chưa đến”,[4] và kết quả mọi việc đều luôn tốt đẹp.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi xác tín vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa  Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, và tôi chạm đến Người với tất cả lòng tin.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con luôn tín thác vào tình yêu và quyền năng của Chúa, nhất là khi bị thử thách ngặt nghèo, vì “không có gì mà Chúa không làm được”.[5] Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————o0o————

June the 30th 2024

 THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR B

(Mc 5,21-43)

“Don’t be afraid, just believe”.
(Mc 5,36b)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

I’ve already been helpless. Thanks to your mercy on us, then my wife and I still see our children everyday…”, Hoa tearfully said… This couple by turns went round the hospitals nursing their children for several successive years: Their 10 years old daughter had heart surgery for three times, their 3 years old son has got cancer. Although they have been exhausted both money and strength, but they still have hoped to prolong their children’s lives, owing to the doctors’ mercy and everyone’s help.[6]

As a ruler of the Jewish synagogue, it was certain that Jairus had many opportunities for finding doctors and medicines in order to treat his beloved daughter. But after much costly and arduous effort, his child’s condition had been worser and worser, causing him to be extremely hurt.

Jairus heard of what Jesus did for the people who got paralysis, leprosy, deafness, dumbness… He believed that his beloved daughter would be cured by Jesus. He decided to leave the synagogue ruler’s position which he was holding, to leave the Jewish leaders’ general prejudice against Jesus. Jairus came to Him, fell at His feet and supplicated: “… Do come and lay your hands on her (my daughter) to make her better and save her life” (s.23). Responding to his humble belief, Jesus was willing to go with him and to strengthen his faith along the way, especially when his family members came to inform: “Your daughter is dead, why bother the Master any further?” (s.35). For those people, they thought that once the death-god struck, no-one could take back.

But after hearing these words, Jesus right away told the synagogue ruler: “Don’t be afraid, just believe” (s.36b). How moving the reaction from Jesus’ compassion! This ruler was invited by Him to continue to believe, even when he knew that the child, his daughter, was dead! How did he believe? He believed that Jesus had the right to take back his child from the death-god’s hand and He would hand her over to him, or rather, he believed that Jesus was the One Who had mastered life, and his beloved daughter’s life would be given back to him. He believed and he was satisfied: Jesus ordered the child who got up at once, began to walk, eat and drink, since she was twelve years old.

We’re told from the Book of Wisdom: “Death was not God’s doing… It was the devil’ s envy that brought death into the world.”[7] All of us are patients who get physical diseases or our soul is sinful, sometimes both these conditions. We often fear diseases or death, but we’re taught by Jesus: “Don’t be afraid, just believe”. Following the model of Jairus who humbly expressed his faith, we come to Jesus in the Eucharist Sacrament, and we wholeheartedly humbly “fall at His (Jesus’) feet” to plead earnestly, or we touch Him like the woman who was getting a hemorrhage, so that we’ll be saved. Jesus is still willing to touch us and we’re allowed to touch Him each day.

Facing the incidents which seemed to be in a complete stalemate, Mary had an only attitude which was Her integral belief in God’s power and She acted in accordance with His guide, for: “With God, nothing will be impossible.”[8] Mary believed that the extraordinary fetus in Her womb is Her God, therefore, She wasn’t anxious when She faced Joseph and everyone. Mary didn’t worry sadly as well, when She didn’t find any inn at Bethlehem; She had to seek refuge without a murmur, while holding Her newborn baby…  Mary believed even when She was told by Jesus: “My hour has not yet come”,[9] and as a result, everything is always well.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I have determined reliance on Jesus’ presence and power in the Eucharist Sacrament, and I touch Him with my entire faith.

PRAY WITH MARY

O Mary, teach me to trust at all times in God’s love and power, especially when I am strictly challenged, since “With God, nothing will be impossible”.”[10] Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You

 

 

[1] X. https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/gian-nan-hanh-trinh-cua-nguoi-cha-ngheo-di-tim-su-song-cho-hai-con-tho-20201213153800665.htm

[2] Bài Đọc I, Kn 1,13; 2,24

[3] Lc 1,37

[4] Ga 2,4

[5] Lc 1,37

[6] X. https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/gian-nan-hanh-trinh-cua-nguoi-cha-ngheo-di-tim-su-song-cho-hai-con-tho-20201213153800665.htm

[7] First Reading, W 1,13; 2,24

[8] Lc 1,37

[9] Jn 2,4

[10] Lc 1,37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *