CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 16,23b-28) “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trầm cảm là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay nơi một số trẻ em và cả ở người lớn. Người bị trầm cảm thường có những biểu hiện hay chán nản, thích sống cô độc, ngại giao tiếp, kém tự tin, hay nghĩ mình vô tích sự… Có nhiều nguyên do, nhưng chính yếu vẫn là sự suy giảm mức độ tin cậy trong tương quan với hết mọi …

Tiếp tục đọc