CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH

17.5.2019 – THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 14,1-6)Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.Và Thầy đi đâu, thì anh em biết …

Tiếp tục đọc