CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (x. Ga 15,1-8) “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu ví Ngài như cây nho thật, và những kẻ theo Ngài là cành. Mục tiêu chính của người trồng nho là có nhiều trái nho. Nhưng để có được những cành nho sai …

Tiếp tục đọc