CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 16,5-11) “Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi lắng nghe đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy khó hiểu vì Chúa Giêsu nói: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi,  Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (c.7). Chúng ta đã được học biết Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Đấng đã “rợp bóng” trên Đức Trinh Nữ …

Tiếp tục đọc