CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 11,1-13) “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tin mừng hôm nay đã kể lại việc các môn đệ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, họ cảm thấy một sức hấp dẫn nên đã xin Ngài dạy họ cầu nguyện. Chúa Giêsu đã đưa các môn đệ và chúng ta đi vào tương quan với Thiên Chúa, mà trong mối tương quan ấy, chúng ta được nhận biết Thiên Chúa cao cả là Cha yêu thương …

Tiếp tục đọc