CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

04.10.2020  – CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN – A✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 21,33-43)“…Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Những vụ kiện tụng tranh chấp đất đai, nhà cửa hầu như thời nào cũng có, nhưng thường thì những người tốt lại hay bị thua thiệt vì nhún nhường, cho tới khi mọi sự được phân xử rõ ràng thì kẻ xấu mới bị trừng trị đích đáng. Với dụ ngôn các tá điền và vườn nho, Chúa Giêsu đã mô tả …

Tiếp tục đọc