CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,23-26) “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Muốn sống, thích sống, đó là khát vọng tự nhiên của con người. Ngày nay, người ta tìm đủ mọi cách để cho mình được sống lâu, sống thọ. Càng cận kề với cái chết, con người càng thèm được sống. Thế nhưng, các thánh Tử Đạo Việt Nam lại chấp nhận cái chết vì xác tín rằng: ngoài cuộc sống hiện tại, …

Tiếp tục đọc