CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

19.5.2019 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – C“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 13,31-33a.34-35)Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một …

Tiếp tục đọc