CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,17-37)“Thầy không đến để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn lề luật.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Có lẽ không có một dân tộc nào trên thế giới lại có lòng tôn kính đối với Lề Luật cho bằng dân tộc Do thái. Lề Luật ấy được Thiên Chúa ban gián tiếp qua ông Môsê. Chúa Giêsu đến, thổi vào luật Môsê một làn gió mới, đem lại ý nghĩa thật sự cho lề luật. Ngài hứa ban Nước Trời cho những ai thi hành và dạy cho người khác …

Tiếp tục đọc