CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

31.5.2020 – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 20,19-23)“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúng ta vừa cùng với Mẹ Maria chờ đón Chúa Thánh Thần trong suốt Tuần Cửu Nhật vừa qua. Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Sống. Ngay từ thời sáng tạo, “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.”[1] Như thế, chính nhờ “sinh khí” Thiên Chúa đã thổi …

Tiếp tục đọc